23. oktoobril allkirjastasid Eesti, Läti ja Leedu jätkusuutlikku ja vastutustundlikku ettevõtlust edendavate organisatsioonide juhid Riias hea tahte lepingu. Kokkuleppega võetakse eesmärgiks teha koostööd sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku ettevõtluskultuuri edendamiseks.

Koostööleppe keskmes on ettevõtluspoliitika kujundajate toetamine ja kaasarääkimine küsimustes, mis puudutavad jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse edendamist riiklikul, Balti regionaalsel ning üle-Euroopalisel tasandil. Samuti lepiti kokku vajaduses panna paika ühtne arusaam jätkusuutliku ettevõtluse olemusest, et toetada seeläbi kolmel turul tegutsevaid rahvusvahelisi ettevõtteid ning aidata teistel võrrelda end konkurentide ja partneritega naabermaades.

Eesti poolt koostööleppele alla kirjutanud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller: "Meil on rõõm tunnustada Läti ja Leedu partnereid selle teema eestvedajatena oma riigis. Loodame töötada ühiste teemadega, et toetada kolmes Balti riigis korraga tegutsevaid rahvusvahelisi ettevõtteid ning tuua jätkusuutliku ettevõtluse teemat tugevamalt lauale ettevõtluspoliitika kujundamisel Balti riike ühiselt puudutavates küsimustes."

Corporate Social Responsibility Platform of Latvia juhatuse esimees Agnese Alksne pidas oluliseks jõudude ühendamist teema arendamiseks igas riigis eraldi ning Balti riikide tasandil ühiselt: "Ootame koostööd oma uute partneritega huviga - tahame leida jätkusuutlikule ettevõtlusele tunnustust nii ettevõtetele endile kui ka ühiskonnale lsiaväärtust loova teemana."

Responsible Business Association in Lithuania – LAVA juhatuse esimees Audrone Alijosiute: “Jagame hea meelega oma kogemust naabritega jätkusuutliku ettevõtluse edendamisest Leedus ning soovime õppida teistelt. Lootused on suured, sest juba senine omavaheline suhtlemine on aidanud meil mõista ettevõtete vaadet jätkusuutlikkusele teistes Balti riikides."

Jaga: