laupäev 21. jaanuar

Keskkonnaminister: massilist infoleket metsaregistrist ei ole tuvastatud

Keskkonnaminister: massilist infoleket metsaregistrist ei ole tuvastatud

19. jaanuar 17  

Tänase seisuga ei ole põhjust massilist leket metsaregistrist kahtlustada. Analoogseid metsaomanike tülitamise juhtumeid on ka varem ette tulnud, kuid nendegi puhul ei ole andmete lekkimist ega rikkumisi tuvastatud. Kaasaegses infoühiskonnas ei ole keeruline maaomaniku kontaktandmeid muude kanalite ja andmebaaside abil leida. On olnud juhtumeid, kus maaomanikule on helistatud metsaostusooviga ka sellistele telefoninumbritele (nt töökoha numbrile), mida metsaregistri andmebaasis kindlasti ei ole. Loe edasi...

#rändrahn

18. jaanuar 17  

Nüüd on ta meil siis jälle olemas. Eesti oma märk. Nagu oodata võis, järgnes märgi väljakuulutamisele korralik torm veeklaasis. Kommentaare jagus seinast seina – tunnustavatest peanoogutustest kuni isiklike solvumisteni. Krapsakamad reaktsioonid vaibusid mõnevõrra, kui sai selgeks, et „rohelise pläraka“ näol ei olnud tegemist siiski mitte märgi enda, vaid tööriistakasti beetaversiooniga, mille töötav versioon saab laiemale ringile kättesaadavaks kunagi veebruarikuus. Loe edasi...

Kui armastus teeb haiget

05. jaanuar 17  

Vaatan meie farmi kassikesi. Õigemini ... püüan neist mööda vaadata, sest süda ei talu nende ahastavaid pilke lihtsalt välja. Armastus teeb haiget. Loe edasi...

Viis väljakutset keskmisele eestlasele aastal 2017

02. jaanuar 17  

1) Tee oma kodu küla või oma kodu korteriühistus või mõnes muus MTÜ-s midagi, mida keegi teha ei viitsi. Näita üles leidlikust oma kogukonnas, kaasa inimesi või vähemalt ürita neid kaasata, tea, et ükskõiksust on veidi igalpool ja kõigil on kogu aeg kiire ja ega see niisama lihtsalt ei muutugi. Loe edasi...

Kui loodus maksab kätte

31. detsember 16  

Aastal 2005 ilmus Soome ulmekirjaniku Risto Isomäki sulest raamat „Sarasvati liiv“ (Sarasvatin hiekkaa, kirjastus Tammi), mida autor ise määratles „ökoloogilise põnevusromaanina“. Kaks aastat hiljem ilmutati teos kirjastuse „Kunst“ vahendusel ka eestikeelsena. Autor kirjeldab oma raamatus mõningaid võimalikke maailmalõpustsenaariume, mille ühisnimetajaks on destruktiivse inimtegevuse mõju ja sellele järgnevad tagasilöögid looduselt. Loe edasi...

Eesti metsandus peab olema säästlik

21. detsember 16  

Eile, 20. detsembril esitletud statistilise metsainventuuri uus metoodika näitab seniarvatust suuremat metsa juurdekasvu. Värskete andmete järgi on Eesti praegune raiemaht majandusmetsade netojuurdekasvu piires, ent arengukavas eesmärgiks seatud maht ületab seda enam kui 25% võrra. Lisaks on väga oluline meeles pidada, et raiemahu püsimine netojuurdekasvu piires on vaid üks säästliku metsamajanduse kriteeriumitest. Loe edasi...

Mida kinkida inimesele, kellel on juba kõik olemas?

20. detsember 16  

Meil kõigil on sõpru ja lähedasi, kellele ei oskagi midagi kinkida – tal oleks justkui kõik südamelähedane juba olemas. Miks mitte üllatada seda inimest heateokingitusega? MTÜ Mondo heateokingitused on erikujulised: alates päikesepaneelist Birma koolile kuni õmbluskursuseni Lääne-Keenia naistele. Loe edasi...

Eesti hakkab miljonäriks!

20. detsember 16  

Kutsusime Arvamusfestivalil kokku hulga huvilisi, kellega arutlesime, kuidas saame kinkida Eestile sünnipäevaks miljon head kodanikku. Mari Öö Sarv kogus pinnale ujunud mõtted kokku ja kirjutas lauluks. Loe edasi...

Rainer Vakra: metsaraiemahtude arvutamise metoodika tuleb üle kontrollida

19. detsember 16  

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul ei tohi Eesti metsa raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab, ning seetõttu on vaja üle kontrollida ka metsa raie- ja juurdekasvumahtude arvutamise metoodikad. Loe edasi...

Ületarbimise ajalugu

06. detsember 16  

Enne tarbimisajastu algust oli ühiskonnaelu teistmoodi organiseeritud. Toidu ja peavarju hankimiseks tehtav töö ei olnud mitte lihtsalt materiaalne tegevus, vaid hõlmas samaaegselt kultuurilist ja vaimset tihedat koostööd inimeste ja teiste eluvormidega. Tugev side oli inimgruppide siseselt ja inimesel loodusega. Ei olnud eraldi töö ega vaba aega, kõik sulandus ühtseks. Loe edasi...

Keskkonnaministeerium: korduma kippuvad küsimused Metsaseaduse muutmisest

05. detsember 16  

Keskkonnaministeeriumis on valmimas metsaseaduse muutmise eelnõu, millega seoses on üles kerkinud mitmeid küsimusi, millele anname põhjalikud vastused. Loe edasi...

ÜRO Elurikkuse konverents rõhutab elurikkuse olulisust kõigis inimtegevuse valdkondades

05. detsember 16  

Mehhikos alanud ÜRO Elurikkuse konverentsi kõrgetasemelises paneelis osalenud keskkonnaminister Marko Pomerants rõhutas, et elurikkuse hoidmiseks pole muud vaja kui poliitilist tahet, teadmispõhisust, plaane, strateegiaid, asjaomaste koostööd, üldsuse teadlikkust ja poliitikas olulist "sularaha", et plaanid ellu viia. Loe edasi...

Euroopa Komisjoni ettepanekud kiirendavad taastuvenergiale üleminekut

03. detsember 16  

Taastuvenergia Koda tervitab Euroopa Komisjoni energiapoliitika ettepanekute paketti, mis kiirendab taastuvenergia laialdasemat kasutusele võtmist ning tugevdab Euroopa Liidu positsiooni taastuvenergia arendamisel võrreldes teiste riikide ja regioonidega. Loe edasi...

100 000 toitumisspetsialisti: vegantoitumine sobib imikust raugani

28. november 16  

Academy of Nutrition and Dietetics (AND, Toitumise ja Dietoloogia Akadeemia) avaldas sel kuul uuendatud seisukoha taimse toitumise osas. Sarnaselt eelmistele seisukohavõttudele kinnitatakse asjatundlikult kavandatud vegantoitumise sobilikkust igas eluetapis, sh raseduse ja imetamise ajal, imiku-, väikelapse- ja noorukieas, eakatele ning sportlastele. Taimne toitumine pakub võrreldes liha sisaldava toitumisega kaitset paljude krooniliste haiguste vastu, nagu südamehaigus, kõrgvererõhktõbi, 2. tüübi diabeet, rasvumine ja osa vähiliike. Tüüpilise vegani toidusedel vastab paremini tervisliku toitumise soovitustele kui lihasööja oma. Loe edasi...

Marko Pomerants: kohalik omavalitsus – kõige olulisem lüli jäätmekäitlusahelas

25. november 16  

Keskmiselt tekib Eesti kodumajapidamistes aasta jooksul 300 kilogrammi jäätmeid inimese kohta. Kes vähegi on oma prügikastide sisul silma peal hoidnud teab, et suur osa igapäevastest jäätmetest moodustavad igasugused erikujulised ja eri materjalidest pakendid – lihakarbid, jogurtitopsid, piimapakid, konservipurgid, pudelid, pappkarbid jne. Koduses majapidamises tekkib ka ohtlikke jäätmeid akude, patareide ja värvijääkide näol, samuti biolagunevaid jäätmeid, vanapaberit, ehitus- ja lammutusjäätmeid ning vanu ravimeid. Loe edasi...

Rohelised: uus valitsus ei peaks jätkama Eesti lagedaks raiumisega

22. november 16  

Eesti metsades, nii riiklikes- kui erametsades on valdavaks metsamajandamise viisiks saanud lageraie. Juba 2010. aastal ilmnes Riigikontrolli auditist, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) raiub riigimetsa parimat osa – vanu metsi viljakatel muldadel – hoogsamalt, kui sellelaadne mets end taastoota jõuab. Audit viitas ka sellele, et kehtivate raiemahtude juures ei olnud võimalik säilitada metsaökosüsteemi head seisundit. Loe edasi...

Oliivipuu - põhjus minna kinno

22. november 16  

Inimene vajab – või vähemalt peaks vajama – oma elus midagi kindlat, stabiilset ja muutumatut. Turvatunnet pakkuvat. Midagi, mis oleks meie elus nagu kalju, millele Piibli kohaselt Kristus käskis Peetrusel rajada oma kiriku. Mõnel meist on see olemas, mõnel mitte. Mõned tunnevad seda vajadust, mõned mitte. Aga olemuslikult peaks see kuuluma meist igaühe inimliku loomuse ehk lihtsamalt öeldes inimeseks olemise juurde. Loe edasi...

Karusnahk ei ole öko

22. november 16  

Karusnahatööstus levitab edukalt müüti karusnahast kui keskkonnasäästlikust toorainest. Samal ajal on aga mitmed riiklikud reklaamialast järelevalvet teostavad asutused keeldunud andmast karusnahatööstusele luba esitada taolisi väiteid oma reklaamides. Loe edasi...

Usaldus

22. november 16  

Kui palju sa oled mõelnud usalduse peale – keda usaldad ja keda mitte? Usun, et sullegi, armas lugeja, on oluline, et sind ümbritseksid lähedased ja head sõbrad, nii kodus, tööl kui ka koolis, kellele saad raskel hetkel toetuda ja oma probleemidest rääkida, sest jagatud mure on ju poole väiksem. Samuti on tähtis, et sinu ümber oleksid inimesed, kellele saad 100% kindel olla ja kes sind kunagi alt ei vea. Tavaliselt tajume oma sisetunde järgi, keda saab usaldada, keda mitte. Head ja usalduslikud inimsuhted on olulised nii sõprade ja pereliikmete kui ka töökaaslaste ja juhkonna vahel. Loe edasi...

Purgimütsid

20. november 16  

Olen 33-aastane Maarja, kes on alati oma elus otsinud uusi väljakutseid ja võimalusi, tahtnud proovida, katsetada, kogeda ja tunda enda nahal kõike uut! Unistan ja tegutsen palju! Olen positiivne ja rõõmsameelne! Mu järgmine unistus on saada tuntuks oma erilise käsitööga ning suurendada seeläbi tellimuste arvu. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!