reede 31. märts

Narva loomakaitsja - ärge laske oma lemmikutel saada liigselt järglasi!

Narva loomakaitsja - ärge laske oma lemmikutel saada liigselt järglasi!

29. märts 17  

Loe edasi...

Süüdi on entusiastlikud abituriendid ja toetav huvijuht

24. märts 17  

Algamas on 9. klassi matemaatikatund. Ruumi tulevad kaks energilist abiturienti, kes räägivad sellest, et nende klass on kohe-kohe lõpetamas ja nad otsivad inimesi, kes hakkaksid kaasa lööma kooli õpilasomavalitsuse tegemistes. Loe edasi...

Pomerants: metsi tuleks kaitsta ja kasutada lähtudes tänapäevastest erialateadmistest

23. märts 17  

Täna tuleb riigikogus esimesele lugemisele metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille olulisemate muudatustena soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie – kasutamist ja alandada üksikute viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust. Lisaks laiendab seadus oluliselt kaitstavate vääriselupaikade ulatust. Loe edasi...

Soome laht saab tõhusama kaitsekava

22. märts 17  

Täna Peterburis toimuval Läänemere päevale pühendatud konverentsil kiideti heaks ajakohastatud tegevuskava Soome lahe kaitseks. Sellega tõhustavad kõik kolm Soome lahe riiki oma tegevusi merekeskkonna hea seisundi tagamiseks. Loe edasi...

Rähni oodates

18. märts 17  

Rähni oodates võib kopsupõletiku saada, aga lindude pecking orderit jälgida on äge. Rähn on muidugi boss. aga mina saan teda näha vaid aknast, sest ta paneb väiksemagi liigutuse peale minekut ja ei harju ka erinevalt teistest lindudest. Ehita kasvõi varjend omale. Loe edasi...

Kristi Liiva: Usun, et igast inimesest sõltub, millises maailmas elame

17. märts 17  

Arvamusfestivali idee algataja ja Kiusamisvaba Kooli üks ellukutsujatest Kristi Liiva tunnistab, et tal ei meenu seda klõpsu, kus tundis, et peab ise hakkama tegutsema – tema heaks kodanikuks olemine on pigem elamine väärtuse järgi “minust sõltub midagi” ning sammhaaval astutav teekond unistusteni. Loe edasi...

Emeriitprofessor Voldemar Kolga: Positiivne psühholoogia aitab!

14. märts 17  

Professor Voldemar Kolga on lubanud tulla „Positiivseks 60 minutiga“ etenduse järgsesse vestlusringi. Poolteist kuud enne esietendust, mis toimub 21. aprillil Tartus Dorpati konverentsisaalis Baer, küsin professorilt mõned küsimused. Loe edasi...

Ebaõiglusesse sekkumine on mul loomuses

10. märts 17  

MTÜ Loomuse juht ja loomakaitsjate võrgustiku kokku kutsuja Kadri Taperson leiab, et loomakaitsega tegelemine oli tema teadlik valik, kuid ebaõiglusse sekkumine on tal lihtsalt loomuses. Loe edasi...

Riik eirab säästliku metsanduse võimalikkust

09. märts 17  

Arenenud tööstusriike koondava rahvusvahelise majandusorganisatsiooni OECD keskkonnatulemuslikkuse raporti järgi on Eesti ülejäänud liikmesriikide hulgast üks kõige intensiivsema metsamajandusega riike (OECD: Eestist intensiivsemalt raiub oma metsi vaid üks arenenud tööstusriik, Postimees, 1. märts 2017). Loe edasi...

Kõigepealt oli “Hola!”

03. märts 17  

Kohe pärast keskkooli, aastal 1999, tegin värske lõpetajana otsuse, et mina kohe ülikooli ei lähe; vaatan parem laia maailma. Elasin aasta üksinda Hispaanias, ainsaks regulaarseks suhtlusvahendiks kodumaaga värskeltloodud hotmaili elektronpostiaadress. Mobiiltelefoni massidesse minekuni oli veel aega. Loe edasi...

Pomerants: saastekvootide hind peab tõusma

01. märts 17  

Eile õhtul Brüsselis lõppenud keskkonnanõukogul jõudsid Euroopa Liidu liikmesriigid kokkuleppele üldises lähenemises kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) muudatustes, et motiveerida ettevõtteid investeerima oma heite vähendamiseks. Loe edasi...

213 pudelit ja purki

28. veebruar 17  

Järgnev artikkel on ilmunud ajakirjas Kalastaja nr 82, järjena eelmisele samasugusele aktsioonile. Vastavalt ajakirja sihtgrupile on artikkel on kirjutatud suunitlusega kalastajatele. Kuna teema on aga laiem ja ei puuduta ainult kalastajaid, vaid kõiki looduses liikujaid, siis väärib see teema ka laiemat kõlapinda. Pole ju kaldale maha jäänud prügi omanikud pelgalt hooletud kalastajad, vaid ka nii mõnedki teised looduses liikujad. Loe edasi...

Kommentaar: Keretü kaitseala moodustamise teemal

26. veebruar 17  

Nädala algul teavitas kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks avalikkust sellest, kuidas Kaitseministeerium pidurdab ja Keskkonnaministeerium viivitab Keretü kaitseala moodustamisega. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp selgitab seni toimunut ning protsessi edasist kulgu Loe edasi...

Hakka lihtsalt pihta, las vahivad

24. veebruar 17  

Mari Öö Sarv meenutab, kuidas tema teadvusse tuli – klõpsti! – täna täiesti loogilisena tunduv arusaam, et kui sa tahad midagi saada, on auasi see ära korraldada. See tuli kõige ootamatumas olukorras: grillipeol. Loe edasi...

Ülevaade: Donald Trump - president, keda keskkond peaks kartma?

17. veebruar 17  

Teadlased on ühel meelel, et seos kliimamuutuste ja inimtegevuse vahel on ilmselge. Või kas ikka on? Kõigile faktidele vaatamata ei jaga seda arvamust USA president Donald Trump, kes erinevalt oma oponendist Hillary Clintonist ei toonud enda presidentuurikampaanias esile ühtegi keskkonda puudutavat olulist probleemkohta ega teemat. Küll aga on tema teistest sõnavõttudest teada mõningad keskkonnaalased seisukohad. Loe edasi...

Kristi Aria: lisagem Eesti heale haridusele südameharidus

17. veebruar 17  

Tartu Rahvusvahelise Kooli juht Kristi Aria räägib oma panusest heade maailmakodanike kasvatamisse: ainult ajutiselt Eestit oma koduks pidavad lapsed saavad tema koolist kaasa lisaks tavalisele haridusele ja ajutise kodumaa keelele mälestused lumememmedest ja eesti toidu maitse ning Eesti sõbrad. Loe edasi...

Kulla kaevandamise ohtlikkusest, keskkonnamõjudest ja kulla rafineerimise protsessist

06. veebruar 17  

Arenguriikide inimeste elukvaliteet ja tervis on otseselt seotud konkreetses riigis leiduvate looduslike ressurssidega. Ümbritseva looduskeskkonna seisund määrab ära igapäevase tarbitava toiduainete hulga, toidu ja hingatava õhu kvaliteedi ning puhta vee kättesaadavuse. Loe edasi...

Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on puudulik ja valitud trass kahjustab olulisi loodusväärtusi

02. veebruar 17  

Eelmisel nädalal peeti Rail Balticu Pärnumaa trassikoridori maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande viimased avalikustamise koosolekud. Eesti Ornitoloogiaühing on seisukohal, et Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on olnud puudulik, ei vasta seadustele ja valitud trassikoridor võib oluliselt kahjustada kõrge loodusväärtusega alade ja liikide seisundit. Leiame, et praegusel kujul ei tohi maakonnaplaneeringut kehtestada ega keskkonnamõjude hindamise aruannet heaks kiita. Loe edasi...

Stressita on elu ilus

30. jaanuar 17  

21. sajandi märksõnadeks on kindlasti nutiseadmed, kiire elutempo ning pidevad muutused. Tihti võetakse töö koju kaasa ning ei osata piisavalt puhata. Liigne kiirustamine tekitab aga üsna sageli stressi. Stressi sümptomiteks on kõrgenenud vererõhk, punetav nägu, südame kloppimine, tihedad peavalud, lihaspinged seljas ja õlavöötmes. Loe edasi...

“EDUKAS EESTI” - Virgunud korilaste paralleelmaailm

24. jaanuar 17  

Teeme Eesti virgunud korilaste ja kõrgtehnoloogia inseneride koostöökoduks Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!