kolmapäev 25. mai

Milline ilm on jaaniõhtul?

Milline ilm on jaaniõhtul?

16. mai 16  

Tänasel päeval on võimatu täpselt prognoosida, milline on ilm jaaniööl. Seda saab teha umbes 5 päeva varem. Siiski, kui analüüsida jaanilaupäevi aastatel 1920-2013, võib prognoosida, et Tallinnas langeb öösel temperatuur 10.8 kraadini, aga pole välistatud ka 4.9 kraadi. Tartus on jaaniöine miinimum keskmiselt 10.6 ja minimaalselt 2.9 kraadi. Terve 23. juuni jooksul on olnud sademeid Tallinnas keskmiselt 1.8 mm ja Tartus 1.7 mm, aga aastal 2012 sadas Tallinnas 26.4 mm ja aastal 2008 Tartus 12.1 mm. Loe edasi...

Karusloomakasvatuse mõjuanalüüs ei ole erapooletu

03. mai 16  

Täna esitletakse Riigikogu maaelukomisjonis karusloomakasvatuse lõpparuannet, mis telliti seoses loomade eestkoste organisatsiooni Loomus esitatud märgukirjaga karusloomakasvanduste keelustamiseks. Loe edasi...

Loomaõiguslane Kadri Taperson: Mul ei ole eraelu ja tööelu või aktivistielu vahel selget joont, see kõik ongi minu elu

25. aprill 16  

Hiljuti ilmus eesti keeles esimene raamat loomakaitse ja -õigusluse teemal. „Loomade poolt“ autor Kadri Taperson on endise Hiiumaa loomade varjupaiga Kuulikodu juhataja ja praeguse loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juht. Samuti on Kadri pikaaegne vegan. Loe edasi...

Teeme šokolaadi taas magusaks!

20. aprill 16  

Kevad on õige aeg, et rääkida šokolaadist, sest šokolaad on üks enim armastatuid ning tarbitavaid maiustusi maailmas: keskmiselt sööb iga eurooplane või põhja-ameeriklane 5,2 kilogrammi šokolaadi aastas. Eesti leibkonnauuringu andmetel kulutas aastal 2012 eestimaalane keskmiselt 82 eurot suhkru ja maiustuste, sh šokolaadi peale. Arvutades võime öelda, et eestimaalane sõi umbes 4 kilo šokolaadi aastas. Šokolaadi populaarsus suureneb, aga sellele, kust tuleb maiustuse peamine koostisosa – kakao – ja millistes tingimustes seda toodetakse, pööratakse vähe tähelepanu. Loe edasi...

Šokolaadi kibe külg

06. aprill 16  

Šokolaad on üks enim armastatuid ning tarbitavaid maiustusi maailmas: keskmiselt sööb iga eurooplane või põhja-ameeriklane 5,2 kilogrammi šokolaadi aastas. Eesti leibkonnauuringu andmetel kulutas aastal 2012 eestimaalane keskmiselt 82 eurot suhkru ja maiustuste, sh šokolaadi peale. Natuke arvutades võime öelda, et eestimaalane sõi umbes 4 kilo šokolaadi aastas. Šokolaadi populaarsus suureneb, aga sellele, kust tuleb peamine koostisosa – kakao – ja millistes tingimustes seda toodetakse, pööratakse vähe tähelepanu. Loe edasi...

Valitsus kaalub vastu võtta iganenud energiamajanduse arengukava, kuigi uuendatud andmed on saadaval

28. märts 16  

Keskkonnaministeerium on Eesti kliimapoliitika põhialuste arengudokumendi koostamiseks tellinud uuendatud sisendandmetega BALMOREL’i mudeli stsenaariumid, mis erinevad oluliselt Vabariigi Valitsuses arutlusel oleva energiamajanduse arengukava (ENMAK) sama mudeli stsenaariumitest. Loe edasi...

Talupojatarkusest ja karusloomafarmidest

18. märts 16  

21. veebruaril avaldati Maa Elus intervjuu tšintšiljafarmeriga, kus kiideti farmeri loogikat ning talupojatarkust. Pinnavirvendusest pisut sügavamale vaadates on usutletav aga eksinud üsna mitmes olulises punktis, mistõttu kannatavad tegelikult nii esitatud seisukohtade loogika kui ka talupojatarkus. Loe edasi...

Eesti peaks valmistuma hoopis põlevkivienergeetika lõpuks

18. märts 16  

Põlevkivitootmise eelistamisest on Eestis saanud norm, mida otsustajad ei taha isegi drastiliselt muutunud seisus muuta. Loe edasi...

Kruuse: Biomajandus võiks olla Eesti majanduskasvu üks aluseid

18. märts 16  

Soome biomajanduse korraldusega tutvunud maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et ka Eesti peab hakkama senisest süsteemsemalt tegelema valdkonna arendamisega, sest see aitaks luua maapiirkondadesse töökohti. Loe edasi...

Rocco Renaldi: toidu koostist ei saa reguleerida ühe liikmesriigi tasandil

17. märts 16  

Täna Hotell Euroopas Euroopa-ülest lastele toidu turundamise eneseregulatsiooni süsteemi EU Pledge tutvustanud Rocco Renaldi sõnul saab mistahes lastele suunatud reklaami ja toidukoostise piiramisel olla tulemus ainult juhul, kui piiranguid järgitakse kõikides liikmesriikides ning need on valminud koostöös kõigi asjassepuutuvate huvirühmadega. Loe edasi...

Märkamatud tapjad meie kodudes

14. märts 16  

Lõhnastatud küünlad ja õhuvärskendajad suurendavad õhu reostust, mis põhjustab Inglismaal 40 000 inimese surma aastas. Loe edasi...

Kui hing laulab

14. märts 16  

Kindlasti on inimesed, kes oma hinge eest “hoolt kannavad”, kuulnud mõisteid nagu väe-, südame- ja hingelaulud. Need ringid on Eestisse jõudnud tänu Skandinaavia Tingi, maailma Rainbow kogunemiste traditsioonide, šamanistlike ringide ning joogakoolkondade mantralaulmiste kaudu. Laulmises ja selle väes pole ju midagi uut, eesti vanasõnagi ütleb, et laul teeb rinna rõõmsaks! Loe edasi...

Valitsus eirab jätkuvalt ausa mängu reegleid elektriturul

10. märts 16  

Taastuvenergia Koja liikmete hinnangul teeb valitsus jätkuvalt otsuseid millega kestliku ja konkurentsipõhise energiamajanduse arendamise asemel seatakse esikohale riigiettevõtte Eesti Energia ärihuvid. Riik ei kavanda ausat ja konkurentsipõhist vähempakkumist taastuvenergia statistika müügiks ja riigisiseste taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Statistikakaubandusest on välistatud soojatootjad, kes suudaksid vähempakkumistel osaleda soodsamate hindadega kui põlevkivijaamad. Loe edasi...

Koer lambakarjas

24. veebruar 16  

Huvi lammaste karjatamise kui spordiala vastu on Eestis veel üsna väike, kuid mitmel pool Euroopas ja USA-s on sel alal pikad traditsoonid. Välja on töötatud rahvusvahelised reeglid ning viiakse läbi isegi maailmameistrivõistlusi, kohalikest rääkimata. Loe edasi...

Ahi pole prügikonteiner

18. veebruar 16  

Kargel vaiksel talveõhtul võib nii mõnegi asula tänaval tunda kirbet lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes põletatav kivisüsi, rääkimata maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta. See on eriline jäätmepõletuse lõhn. Loe edasi...

Linnaruum ja majanduskasv - kas ökokatastroof või lahendus probleemile

17. veebruar 16  

Kui ma 2012 aasta sügisel oma magistritööd kirjutama hakkasin oli mul olemas ainult lõputöö teema. Minu töö pealkirjaks oli “Inimmõju Tallinna Linnale” ja ainuke sisu, mis ma sellele tööle anda tahtsin, mahtus ühte lausesse: "Mine metsa". Siis ma veel ei teadnud, et linnaruum ei ole mitte probleem, vaid hoopis lahendus mitmetele keskkonnaprobleemidele. Loe edasi...

Digiturbe ekspert: kaitse oma last küberkiusamise eest

17. veebruar 16  

Möödunud aastal pöörduti Politsei- ja Piirivalveameti veebikonstaablite poole enam kui 5600 abipalvega, millest iga teine oli seotud küberkiusamisega. See näitab, et digitaalsete abivahendite abil korduvalt ja tahtlikult läbi viidav kiusamise alaliik on Eestis terav probleem, millega toime tulemiseks on oskused ja teadmised sageli puudulikud. Loe edasi...

Kas maastikuarhitekt on kõigest pingipaigutaja?

08. veebruar 16  

Maastikuarhitektuur – see on laiema üldsuse jaoks arusaamatu eriala, mille täpsest eesmärgist või tegevusest eriti palju ei teata. Kui paremal juhul osatakse maastikuarhitekti ametinimetust siduda mõisaparkide ja linnaväljakutega, siis halvemal juhul tagandatakse kogu eriala üksikute üritajate marginaalseks hobiks, mille ainsaks ülesandeks näikse olevat hoonete ümber pinke paigutada. Sellise suhtumise tulemuseks on olukord, kus inimesed elavad ja liiguvad liigagi sageli keskkonnas, mis on ebameeldiv ja ebaproportsionaalne. Sealjuures isegi teadmata, et selline lahendus ei ole paratamatus, vaid tegelikult võiks abi otsida just maastikuarhitektuuri eriala teadmistest ja oskustest. Loe edasi...

Kilplaste maa

05. veebruar 16  

Selline mõte tuli, kui ma mõtlesin meie kui eestlaste elu-olu ja tegemiste peale. Toon siin teemat iseloomustama värske näite meie meediastaari Anu Saagimi aastalõpu intervjuust, kus ta ütles muu hulgas, et teda ajab tegelikult iiveldama (või oksele) meie igapäevane ökotamine. Loe edasi...

Tallinna peatänav inimestele tagasi

25. jaanuar 16  

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks on püstitatud palju eesmärke ning välja käidud erinevaid ideid. Neist üheks on ka Eesti Arhitektuurikeskuse, Eesti Arhitektide Liidu ning Tallinna linna poolt välja kuulutatud ideekonkurss, mille eesmärgiks on luua Tallinnale uus euroopalik peatänav. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!