laupäev 24. juuni

Iga kümnes inimene peab tõenäoliseks elektriauto soetamist

31.jaanuar 12, teisipäev Prindi artikkel
Iga kümnes inimene peab tõenäoliseks elektriauto soetamist

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudi magistriõppe tudengite poolt oktoobris läbiviidud küsitlus näitab, et 11% küsitlusele vastanutest peab elektriauto soetamist järgmise viie aasta jooksul tõenäoliseks.

Elektriautode juures hindavad vastajad kõige positiivsemalt keskkonnasäästlikust (80%), kütusekulu puudumist (66%) ja riigipoolset toetust auto soetamisel (63%). Kõige negatiivsemalt hinnatakse ühe laadimiskorraga läbitava teekonna pikkust (71%), laadimisvõimaluste olemasolu (59%) ja elektriauto hinda (57%).

„Meile oli üllatuseks küsitlusele vastajate suur arv ning tagasiside rohkus, millest võib järeldada, et inimeste huvi elektriautode teema vastu on väga suur,“ ütles üks uuringu läbiviijatest, Agnes Suurmets-Ots, Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise magistrant.

Keskkonnahoidu pidas enda jaoks väga oluliseks või oluliseks enamik vastajatest (94%). Väga või pigem keskkonnasäästlikuks peab ennast ligi kolmveerand vastanutest (74%).

Vastajatest 81% oli leibkonnas auto. Auto soetamisel pidasid küsitlusele vastanud kõige olulisemaks auto hinda (58%), ülalpidamiskulusid (63%) ja kütusekulu (68%).

Küsitlus viidi läbi elektrooniliselt oktoobris 2011 ja sellele vastas kokku 447 inimest. Vastajatest 59% olid naised ja 41% mehed. Küsitluse viisid läbi Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni instituudi magistriõppe tudengid Agnes Suurmets-Ots, Kaia-Liisa Kallas, Karin Kopra, Karin Tolmats ja Valdar Liive.Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!