laupäev 24. juuni

Täna teeme kaldad puhtaks!

07.aprill 17, reede Prindi artikkel
Täna teeme kaldad puhtaks!

Eesti Kalastajate Selts korraldab juba teist aastat järjest üle-eestilise talgupäeva, mille käigus koristame veekogude kallastelt sinna sattunud prügi. Seekordne üritus kannab nime Kaldad Puhtaks´17. Võrreldes eelmise aastaga oleme oluliselt paremini organiseerinud jäätmekäitluse. Koostöös AS-ga Eesti Keskkonnateenused on avatud 30 jäätmejaama üle Eesti ning koostöös MTÜ-ga Keskkonnateenused on kaetud Tallinna vajadused + Loksa jäätmejaam. Mõlemad jäätmekäitlejad võtavad sorteeritud jäätmed 8. aprillil tasuta vastu. Jäätmejaamad on talgupäeval avatud kuni 17.00-ni.

Et jäätmekäitlus saaks efektiivselt toimida, palume sorteerida jäätmed kolme kategooriasse:

PAKEND (kõik, millesse on midagi pakitud, nt pudelid, purgid, joogitaara jms);
SEGAOLME (kõik, mis ei ole pakend, nt ühekordsed grillid, vanad saapad, riided jms);
OHTLIKUD JÄÄTMED (akud, värvipurgid, makrofleksi balloonid, õlikanistrid jms).

Lisaks veepiiril koristajatele on oma sügavast huvist tänaseks märku andnud ka sukeldumisklubid Maremark, Merehunt ja Eesti Sukeldujate Klubi, kes on lubanud korda luua nii mõnelgi probleemsel veealusel objektil.

Eelmisel aastal toimunud talgute käigus puhastati Hiiumaal ja Saaremaal kinnikasvamisest ka paar väiksemat oja, et kala saaks kudema tulla. Ka sel aastal on sarnased tegevused oodatud, kuid kindlasti peab seda eelnevalt Keskkonnaametiga kooskõlastama. Viimases osas oskame me ka nõuga abiks olla – võtke julgelt ühendust Kaldad Puhtaks peaorganisaatori Timo Tintsega telefonil +372 5666 1161 või e-postiga talgud@kalastajateselts.ee.

Jäätmete tasuta äraandmiseks AS Eesti Keskkonnateenuste jäätmejaamades on tarvis toimida järgnevalt:

  • Jäätmejaam võtab vastu ainult sorteeritud jäätmeid (pakend / segaolme / ohtlikud jäätmed).

  • Talgupäeva jäätmejaamad on ära märgitud sellel kaardil.

  • Jäätmejaamad on talgupäeval (08.04) erandkorras avatud kuni 17.00-ni.

  • Kui plaanite mõnda oja või peakraavi võsast puhastada, peate selle kooskõlastama Keskkonnaametiga. Vajadusel küsi nõu Kaldad Puhtaks peaorganisaatorilt Timo Tintselt telefonil +372 5666 1161 või e-postiga talgud@kalastajateselts.ee.

  • Kui teate kohta, kus on palju jäätmeid, olete ise valmis olema piirkondliku ürituse eestvedaja ja soovite jäätmekonteinerit kohale tellida, siis AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Keskkonnateenused on kokkuleppel valmis paigaldama jäätmemahuti suurusega 6–40 m3. Selleks võtke ühendust Kaldad Puhtaks peaorganisaatori Timo Tintsega telefonil +372 5666 1161 või e-postiga talgud@kalastajateselts.ee.

Lisaks toetavad talgupäeva ka mitu ettevõtet, kes panevad tublidele osalejatele välja vahvaid auhindu. Loosis osalevad kõik registreeritud talgulised, kes saadavad pildi oma talgupäevast e-posti aadressile talgud@kalastajateselts.ee. Pilte saab saata kuni 16. aprillini.

Operatiivset infot ja küsimustele vastuseid saab, kui liitud Facebooki lehega.

Ootame kõigilt aktiivset osavõttu. Tulge koos pere või töökaaslastega, andke üks päev looduse heaks!

Puhtama Eestimaa nimel

Timo Tintse
Eesti Kalastajate Selts

tel: +372 5666 1161

e-post: talgud@kalastajateselts.ee
Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!