2012. aasta mais rahastasid regionaalministri valitsemisala ja KÜSK MTÜ Ökomeedia projekti AN-2012-16 („Bioneer.ee portaali tarbeks annetuste kogumise lehekülje loomine“) summas 2462,00 eurot, mille abil luuakse Bioneeri portaali annetuskeskkond. 

KÜSK ja regionaalminister

Projekti eesmärk on luua tervikliku ja säästva eluviisi portaalile Bioneer.ee kasutajasõbralik annetusmoodul, et annetuste kaasabil tagada portaalile jätkusuutlikum toimimine. Kestlikum toimimine saavutatakse portaali tuluallikate mitmekesistamise abil. Täpsemalt on kavas saadud annetuste eest tegeleda portaali arendamise ja turundamisega. Eelkõige soovime just tegeleda Bioneeri turundamisega, et leida portaalile rohkem lugejaid. 

MTÜ Ökomeedia juhitud portaal www.bioneer.ee on kodanikuaktiivsust kasvatav, kuna oma tegevusse kaasatakse vabatahtlikke ja portaali sisu on keskkonna teemas inimeste teadlikkust ja tegutsemisvõimet edendav.

Valdkond: Projekti valdkonnaks on veebipõhise annetusvõimaluse loomine ja annetuste kogumise praktilise rakenduskava väljatöötamine.

Olulisemad tegevused:

  1. Bioneer.ee portaali annetustealase praktilise rakenduskava koostamine. Rakenduskava eesmärk on täpsustada sihtrühma huvid ja võimalused annetuste tegemisel.

  2. Annetuste kogumise lehekülje loomine.

  3. Potentsiaalsete annetajate teavitamine võimalusest annetada uue annetuste kogumise lehe ja turundamise kaudu.

  4. Tulemuste hindamine. Eesmärk on, et Bioneer.ee-le tehtud annetused peavad ületama annetuste tegemise püsikulusid.

Tulemused: Valmivad annetuste kogumise lehekülg ja annetuste kogumise rakenduskava. Annetuste kogumisel on kavas lisaks loodud passiivsele annetuskeskkonnale tegeleda aktiivselt annetamise võimalustest meeldetuletamisega potentsiaalsetele annetajatele. Loodame saada projekti lõpuks 50 püsiannetajat ja toetussummaks 400 eurot kuus. Saadud annetusi kasutame portaali arendamiseks ja turundamiseks.

 

Bioneeri portaali tegevuse üheks alusdokumendiks on Keskkonnahariduse arengukava ja strateegia „Säästev Eesti 21“, millega arvestatakse elanike keskkonnateadlikkuse edendamisel.

Bioneer.ee eesmärgiks on edendada lugejate keskkonnateadlikkust ja kodanikuaktiivsust ning pakkuda oma lugejatele teavet, mis aitab neil muutuda keskkonnasõbralikumaks. Bioneer otsib koos oma lugejatega uusi loovaid lahendusi nii ökoloogilises kui ka sotsiaal-majanduslikus tähenduses. 


KÜSKi annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise taotlusvooru tulemustega saab tutvuda SIIN.

 


Projekti käik:

Bioneer.ee portaali annetustealase praktilise rakenduskava koostamine: juuni-september

Annetuste kogumise lehekülje loomine: august-september