laupäev 27. mai

Töökohad rohelisema tuleviku heaks

Töökohad rohelisema tuleviku heaks

27. mai 17  

Üleminek rohelisele majandusele – oleme sellest kõik rääkinud, kuid kas oleme valmis seda ellu viima? Pariisi kliimakokkuleppest kuni ringmajanduse paketini – üle Euroopa on püstitud eesmärke, et aidata meie keskkonda, majandust ja ühiskonda rohelisemaks muuta, kuid meil on selleks vaja ka oskusi. Loe edasi...

Hüvitist looduskaitseliste piirangute eest küsis üle 5200 metsaomaniku

27. mai 17  

Tänavu võttis Erametsakeskus Natura hüvitise taotlusi vastu aprillis, hilinemisega sai taotluse esitada kuni 19. maini. Selgunud on esialgsed andmed 2017. aasta taotlusvooru mahtude kohta. Loe edasi...

Hiiu Tuul MTÜ ei esita apellatsioonkaebust

26. mai 17  

Tallinna Halduskohus avalikustas 26. aprillil 2017 otsuse jätta rahuldamata Hiiu Tuul MTÜ ja eraisikute kaebus Hiiu maavanema poolt kehtestatud Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ tühistamiseks. Loe edasi...

Karuputke võõrliike näeb Eestis üha vähem

24. mai 17  

Tänavu tehakse Sosnovski ja hiid-karuputke kolooniate tõrjet 2297 hektaril, kuid aasta-aastalt kasvab ka praktiliselt hävinud ja üksikute putketaimedega kolooniate hulk. Loe edasi...

Põllumajanduspoliitikal on oluline osa kliimamuutustega toimetulekus

24. mai 17  

„Esmatähtis on tagada ühise põllumajanduspoliitika ajakohasus ning praeguste väljakutsetega tegelemine, kindlasti tuleb meil suurendada põllumajanduspoliitika panust kliimamuutustega toimetulekuks“, sõnas maaeluminister Tarmo Tamm 21.-23. mail toimunud Euroopa Liidu põllumajandusministrite mitteametlikul kohtumisel Maltal. Loe edasi...

Eesti pälvis häbiväärse auhinna põlevkivienergeetika toetamise eest

23. mai 17  

Euroopa suurima kliima- ja energiateemadega tegeleva koostöövõrgustiku CAN Europe eestvõttel toimus 10. aprillist kuni 8. maini avalik hääletus, et valida välja Euroopa suurimad fossiilkütuste kasutamise toetajad, kes kahjustavad oma tegevusega keskkonda. Eesti valitsus pälvis täna Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial põlevkivi kaevandamistasude alandamise eest Räpase Maksukingituse kategoorias teise koha. Loe edasi...

Eestis on toetused taastuvenergiale ühed madalamad kogu Euroopa Liidus

23. mai 17  

Eesti subsideerib taastuvenergiat kõigest viiendikuga ELi keskmisest, selgub Euroopa energiaturu regulaatorite nõukogu CEER hiljuti avaldatud raportist. Loe edasi...

Osale koolitusel: Roheline Kontor - mis ja milleks?

19. mai 17  

Tänapäeva inimene veedab ligi 70% oma ajast töökohal, üha enam kontoriruumides. Seetõttu on järjest olulisem tagada hea kontoriruumide kvaliteet ja keskkonnahoidlik töökorraldus, mis mõjutab otseselt meie meeleolu ja tööviljakust aga ka ümbritsevat keskkonda. Loe edasi...

Talumeiereide juustud võistlevad Luige laadal

12. mai 17  

Eestis tegutsevad väikesed talumeiereid näitavad oma toodangut ühiselt 12.–14. maini Luige maaelu näituslaadal. Kolmel päeval saavad laada külastajad maitsta konkursi „Luige lemmik 2017“ käsitöönduslikult valmistatud juuste ja anda hääle oma lemmikule. Võitja kuulutatakse välja pühapäeval kell 12.00 Talumeiereide Liidu telgi juures. Loe edasi...

Brüsselis lahendati kalavarude ja mereökosüsteemide kaitse küsimusi

12. mai 17  

Tänane põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumine keskendus peamiselt just kalanduse teemadele. Arutati. kuidas tagada kalavarude ja mereökosüsteemide kaitset tehniliste meetmete kaudu ning kinnitati viimastele ühine lähenemisviis. Loe edasi...

Eesti Energia tuulepargid tootsid aprillis 37% rohkem elektrit kui aasta varem

11. mai 17  

Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte Enefit Taastuvenergia neli tuuleparki tootsid aprillis üle 18 300 megavatt-tunni taastuvelektrit, kasvatades eelmise aasta aprilliga võrreldes toodangut pea 5000 megavatt-tunni võrra. Loe edasi...

Valitsus eraldas 1,9 miljonit eurot Tori hobumajanduse keskusele

11. mai 17  

10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduse keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks. Loe edasi...

Tartu ülikool ja Cybernetica AS avavad seni suurima IT-stipendiumi

11. mai 17  

Sügisest saavad tarkvaratehnika ja informaatika rahvusvaheliste magistriõppekavade tudengid kandideerida Cybernetica stipendiumiprogrammi. Stipendiumi suurus on 5000 eurot aastas, mis on seni suurim IT-tudengitele igakuiselt makstav stipendium Tartu ülikoolis. Loe edasi...

Dormat õpetab ostmise asemel laenama ja raha teenima

10. mai 17  

Dormat.ee on kolme ambitsioonika tudengi Erkki Kubberi, Samuel Vardi ja Silver Graubergi loodud veebiplatvorm, kus inimesed saavad tasu eest üksteiselt laenutada igapäevaseid tarbeesemeid alates tolmuimejatest ja rösteritest kuni vahvlimasinate, blenderite ning disc-golfi ketasteni välja. Loe edasi...

Esmaspäeval pannakse nurgakivi ühistulisele kalakomponentide tehasele

08. mai 17  

8. mail kell 12 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Paldiskis ühistulisele kalakomponentide tehasele nurgakivi panemisel. Loe edasi...

Avasta sotsiaalsete ettevõtete võimalused

04. mai 17  

Sotsiaalsed ettevõtjad pühenduvad omal algatusel maailma paremaks muutmisele. Tänu sellele avanevad sotsiaalsetele ettevõtetele võimalused saada tuge inimestelt, keda inspireerib samade eesmärkide saavutamine. Loe edasi...

Keskkonnaministeerium hakkab uurima Eesti rohetehnoloogiasektorit

29. aprill 17  

Võimalike koostööpartnerite leidmiseks tellis Keskkonnaministeerium uuringu, et saada ülevaade Eesti ettevõtetest, kes oleksid võimelised oma teadmisi ja tehnoloogiaid kliimamuutuste leevendamise ning nende mõjudega kohanemise vallas eksportima. Loe edasi...

Teadus- ja arendusasutused peavad veenduma oma töös kasutatava geneetilise materjali õiguspäraselt omandamises ehk selle päritolus

29. aprill 17  

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks looduskaitseseaduse muudatused, mis on aluseks, et rakendada Eestis geneetiliste ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli. Loe edasi...

Mootorikütuste kvaliteet Eestis on hea

29. aprill 17  

Eesti mootorikütuste kvaliteet on paranenud alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Viimase kuue aasta jooksul tehtud kontrollide põhjal võib kütuse kvaliteediga enamasti rahule jääda, sest nõuetele mittevastavate kütuste osakaal on olnud kuni kaks korda väiksem võrreldes kümne aasta taguse ajaga. Loe edasi...

Veekaitsevööndis karjatamise info tuleb esitada infosüsteemis Veeveeb

17. aprill 17  

Veeseadus lubab veekaitsevööndis karjatada 1. maist kuni 30. oktoobrini. Loomapidajad, kes soovivad veekaitsevööndis karjatada ning kelle karja suurus on kümme loomühikut* ja enam, peavad veekaitsevööndis karjatamisest Keskkonnaametit teavitama vähemalt 14 päeva enne karjatamisega alustamist. Teavitamiskohustus on üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul ning teavitamine toimub uues infosüsteemis Veeveeb. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!