neljapäev 27. aprill

Veekaitsevööndis karjatamise info tuleb esitada infosüsteemis Veeveeb

Veekaitsevööndis karjatamise info tuleb esitada infosüsteemis Veeveeb

17. aprill 17  

Veeseadus lubab veekaitsevööndis karjatada 1. maist kuni 30. oktoobrini. Loomapidajad, kes soovivad veekaitsevööndis karjatada ning kelle karja suurus on kümme loomühikut* ja enam, peavad veekaitsevööndis karjatamisest Keskkonnaametit teavitama vähemalt 14 päeva enne karjatamisega alustamist. Teavitamiskohustus on üks kord vegetatsiooniperioodi jooksul ning teavitamine toimub uues infosüsteemis Veeveeb. Loe edasi...

Maheklaster hakkab mahetaimekasvatust teaduslike meetoditega arendama

31. märts 17  

27. märtsil toimunud Maheklastri koosolekul käivitati nelja-aastane projekt „Innovatsioon mahetaimekasvatuses“, millega otsitakse kergesti rakendatavaid uudseid ja soodsaid tootmistehnoloogiaid, mis aitaksid suurendada saagikust ja tõstaksid tootmise efektiivsust. Loe edasi...

Keskkonnaamet viib kompleksload keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS

27. märts 17  

Komplekslubade üle viimisega muutuvad 258 käitaja kompleksload ja nende menetlemisega seotud teave avalikkusele paremini kättesaadavaks. Loe edasi...

Emajõel on uusi püügipiiranguid

24. märts 17  

Keskkonnainspektsioon tuletab kalapüügihuvilistele meelde, et 2017. aastal on Emajõel kalastamiseks kehtestatud mitmeid uusi piiranguid. Loe edasi...

Alates 1. aprillist kehtivad kodulindude väljaspidamisele piirangud

23. märts 17  

Euroopas leviva lindude gripi tõttu kehtestab Veterinaar- ja Toiduamet välitingimustes kodulindude pidajatele piirangud. Kodulinde tuleb alates 1. aprillist pidada sisetingimustes ning kui see ei ole lindude heaolu ja tervist silmas pidades võimalik, tuleb neid hoida aia ja võrguga piiratud alal. Piirangud puudutavad kõiki kodus peetavaid linde – lisaks kanadele ka hanesid, parte, kalkuneid, vutte ja faasaneid. Loe edasi...

Kes takseerib metsa?

21. märts 17  

Täna, 21. märtsil, tähistatakse ülemaailmset metsapäeva. Selle tähtpäeva valguses vaatame korraks lähemalt, kes on metsataksaator? Loe edasi...

BWM esitas Keskkonnaametile vigase ja puuduliku jäätmeloa taotluse

21. märts 17  

Arvo Sarapuu suunas teraviku riigi keskkonnaameti poole, öeldes, et kui BWM esitas jäätmeloa taotluse eelmise aasta 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole. Ka BWMi juhataja ning omanik Kaido Laanjärv märkis napilt, et jäätmeloa taotluse andsid nad juba novembris sisse ning millegipärast on selle menetlus veninud. Loe edasi...

Saksa energiatootja hiigelkahjum ja põlevkivitööstus

15. märts 17  

Saksa energiatootja EoN sai hiigelkahjumi 16 miljardit eurot. Viimase 4 aasta kogukahjum ulatub EoN-l seega 25 miljardi euroni. Põhiliseks kahjumi allikaks on EoN kivisöe ja gaasijaamade allahindlus, tulenevalt nende vähenenud konkurentsivõimest taastuvenergia tootmisvõimsuste vastu. Loe edasi...

Reostustõrjeplaani esitamata jätnud sadamad võetakse vastutusele

15. märts 17  

Tänaseks on 103-st Eestis tasulisi teenuseid osutavast sadamast kehtiv reostustõrjeplaan olemas 40-l sadamal, seitsme sadama plaanid on veel kooskõlastamisel ning ülejäänud 56 sadamat ei ole oma plaani siiani esitanud. Loe edasi...

Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH kohta saab ettepanekuid esitada vaid 17. märtsini

13. märts 17  

Eile Tallinnas toimunud Loode-Eesti rannikumere tuulepargi KMH (keskkonnamõjude hindamise) avalikul arutelul otsustati pikendada aruande kohta ettepanekute esitamise aega. Kui varem oodati küsimusi ja kommentaare 10. märtsini, siis arvestades aruande mahukust ja suurt avalikku huvi, pikendatakse seda 17. märtsini. Loe edasi...

Kuni 31. märtsini on võimalik kandideerida õiglase kaubanduse sõbraks!

13. märts 17  

Alates tänasest sõbrapäevast kuni 31. märtsini ootab MTÜ Mondo kandideerima õiglase kaubanduse sõbraks kõiki asutusi ja kollektiive, kelle jaoks õiglane kaubandus on südameasi. Tiitlid antakse üle õiglase kaubanduse päeval maikuu keskel. Loe edasi...

Keskkonnaamet tuletab meelde, et paisutamiseks on kohustuslik omada veeluba

10. märts 17  

Vee erikasutusluba vajavaid paisutusi on Eestis ca 800 ning vaid pooled neist on selleks loa saanud, mistõttu Keskkonnaamet võtab 2017. a loata paisutused erilise tähelepanu alla. Loe edasi...

Noppeid 2017 a. OECD raportist "Keskkonnatoime ülevaated: Eesti"

07. märts 17  

Jagan mõningaid noppeid eelmisel nädalal avalikustatud OECD raportist "Keskkonnatoime ülevaated: Eesti" Loe edasi...

Kahte uude EIP-AGRI fookusgruppi otsitakse eksperte

07. märts 17  

Kahte uude EIP-AGRI fookusgruppi otsitakse eksperte - kandideerimise tähtaeg on 23. märts 2017! Loe edasi...

Negavati esimesse etappi laekus 47 nutikat ideed

06. märts 17  

Kõige rohkem ideid laekus Tartu Ülikooli (11) tudengitelt. Esmakordselt esitasid oma mõtted konkursile Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Teeninduskooli, Euroakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tudengid. Samuti olid esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, TTÜ Virumaa Kolledž, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tartu Kutsehariduskeskus. Ideede esitajate hulgas olid ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased. Loe edasi...

TTÜ ja Maanteeamet asuvad välja töötama Põhjamaade kliimasse sobivat päikesepaneelidega teekatendit

06. märts 17  

Tallinna Tehnikaülikool alustab koostöös Maanteeametiga päikesepaneelidega varustatud teekatendi väljatöötamist. Teadusprojekti „Nordic e-Pavement“ suurim väljakutse on leida Põhjamaade kliimasse sobivaimad taastuvenergiat tootvad teekatendi lahendused. Loe edasi...

Eesti Energia alustas Iru jäätmepõletusjaamas vanarehvide energiaks töötlemist

06. märts 17  

Alates märtsist kasutab Eesti Energia Iru jäätmepõletusjaamas segaolmejäätmete kõrval kütusena ka Eesti päritolu vanarehvide haket. Täiendavat mõju keskkonnale vanarehvide energiaks töötlemine kaasa ei too. Loe edasi...

Kevadine kalade kudeaeg tähendab mitmeid püügipiiranguid

03. märts 17  

Kevadhooajaks on kehtestatud mitmed ajutised püügikitsendused, millest kinnipidamine on iga kalastaja südameasi. „Kevade tulek on looduse jaoks murranguline, siis algab looduse jaoks uus aastaring. Paljude kalaliikide jaoks tähendab see kudeaja algust, mistõttu on eriti oluline anda neile paljunemisrahu. Lõppeks on see ju nii nende kui meie kõigi püügi- ja söögirõõmu huvides,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants. Loe edasi...

Algas osalejate registreerimine avatud talude päevale

03. märts 17  

1. märtsil algas talude ja põllumajandustootjate registreerimine 23. juulil toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale. Eelmisel aastal võttis avatud talude päeval külalisi vastu 234 talu ja põllumajandustootjat. Loe edasi...

Ressursitõhusus pakub ettevõtetele konkurentsieelise

02. märts 17  

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) asub koostöös Keskkonnaministeeriumiga rahvusvahelise projekti ENHANCE raames edendama Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) ja ringmajanduse põhimõtteid. Loe edasi...

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!