laupäev 30. august

wiseman interactive oü

rmk
kik
Kysk

Uued kriteeriumid pesuainetele EL ökomärgise saamiseks

Toimetas Bioneer.ee

13.juuni 11, esmaspäev Saada sõbrale Prindi artikkel
Uued kriteeriumid pesuainetele EL ökomärgise saamiseks

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil vastu kaks otsust, millega kehtestati nõudepesumasinas ning pesumasinas kasutatavatele detergentidele (pesuainetele) EL ökomärgise andmise kriteeriumid.

Otsustega täiendatakse ja kaasajastatakse seni (30. aprillini 2011) kehtinud vastavasisulistes otsustes leidunud kriteeriumeid. Vastuvõetud kriteeriumide kehtivus on omakorda ajaliselt piiratud – nende alusel jagatakse pesuvahenditele ökomärgiseid nelja aasta jooksul otsuse vastuvõtmise päevast (kuni 28.04.2015), kirjutatakse KÕKi uudiskirjas.

Nii pesumasinates kui ka nõudepesumasinates kasutatavate detergentide puhul pööratakse ökomärgise andmisel tähelepanu nende mürgisele toimele veeorganismidele, keelatud või piiratud kasutusega ainetele, orgaaniliste ainete biolagundavusele, pesemisvõimele, tarbija teavitamisele ning teabele EL ökomärgisel.

Nii on näiteks mõlemat liiki pesuvahendites ökomärgise saamiseks keelatud fosfaatide kasutamine. Mõlema pesuaine liigi puhul rakendatakse ka mõningaid vaid sellele liigile omaseid kriteeriume (nt kemikaalide üldkogus nõudepesuvahendites kasutatavate pesuainete puhul).

Ökomärgise kriteeriumide eesmärgiks on mõlema pesuvahendite liigi puhul edendada selliseid tooteid, millel oleks järeleproovitud pesemisvõime ning samas võimalikult vähene mõju veeökosüsteemidele.

Pesumasinas kasutatavate pesuainete puhul on kriteeriumide täiendavaks eesmärgiks edendada energiasäästu, soodustades madalal temperatuuril tõhusalt toimivate pesuvahendite kasutamist.

Euroopa Komisjoni otsustega saab tutvuda KÕKi uudiskirjas.


Bioneer soovitab:


Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!