SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Euroopa Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetust 8 vooluveekogu seisundi parandamise projektile kogusummas 1,6 miljonit eurot. Suurimad toetussummad saavad Elva linnavalitsus ja MTÜ Ahja Vesi. Mõlemale projektile antakse ÜFist 308 tuhat eurot. Elva linnavalitsus rajab selle abil Peedu kalapääsu ning tervendab Elva jõge. MTÜ Ahja Vesi plaanib luua kalapääsu Aarna vesiveski paisule.

„Tegemist on neljanda vooluveekogude seisundi parandamise taotlusvooruga, kuhu kokku laekus 16 taotlust 3,2 miljoni euro ulatuses. Koos selle vooruga on KIK toetanud kohalike veekogude olukorra parandamist ÜFi vahenditest 9,6 miljoni euroga,“ ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.

Vooluveekogude tervendamisega seotud taotlusvoorude eesmärk on veekogude ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamine.

Hetkel on käimas ka viies vooluveekogude seisundi parandamise taotlusvoor. Selle raames toimuvad 30. juulil Tartus ja 31. juulil Tallinnas taotlejatele mõeldud infopäevad. Vooru saab taotlusi esitada kuni 9. septembrini. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.