Järgmisel aastal tähistab oma esimest juubelit MTÜ Lahemaa Ökoturism, mille ma 2006. aastal asutasin koos oma kolleegiga, et tutvustada Lahemaad kui kohta, mis ühendab mere, maa, inimkultuuri ning looduse ühte terviksüsteemi. Oma töös lähtume ökoturismi põhimõtetest.

Mis on ökoturism? See on vastutustundlik reisimine, mis väärtustab pärandkultuuri ja loodust ning toetab nende säilimist, püüab vähendada turismist tulevaid negatiivseid mõjusid miinimumini ning tõsta kohalike elanike heaolu läbi turismi (Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus ja Maailma Looduse Fondi Rootsi osakond).

Mis on need põhimõtted, millest ökoturism lähtuma peaks? Lähtuma peaks sellest, et turistide arv ei oleks suurem, kui piirkond suudab taluda. Ekskursioon ei tohi häirida kohalikku elustikku ega ka piirkonnas elavaid inimesi. Samuti tuleb arvestada turistide endiga – kui turism mingis piirkonnas muutub liiga koormavaks, kaob piirkonna ehedus, mille pärast turist sinna minna tahab.

Pedassaare neeme tipp/Lahemaa ökoturism

Grupid peavad olema väikesed ja võimalusel tuleks liikuda mööda spetsiaalseid matkaradu või laudteid, et vältida õrnade koosluste tallamist. Kindlasti ei viida gruppe ohustatud liikide elupaikadele liiga lähedale või pesitsusajal pesitsuspiirkondadesse – alati arvestatakse piirkonna kaitsekorralduseeskirjaga.

Ökoturism toob kohalikele elanikele kasu eelkõige läbi kohalike teenuste tarbimise. Giididena kasutatakse kohalikke giide, süüakse kohalikes ettevõtetes, ostetakse kohapeal toodetud suveniire ja talukaupa. Kõike seda ei saa teha ilma erinevate huvigruppidega koostööd tegemata.

Muidugi on meie jaoks väga tähtis ka kliendi rahulolu, sellepärast koostame igale tellijale individuaalse marsruudi, arvestades konkreetse kliendi huvisid ja soove. Me püüame pakkuda igale vanusegrupile eakohast programmi nii, et see oleks huvitav ja ühtlasi ka kasulik ning arendav. Pakume reise ka eakatele ning erivajadustega inimestele nagu liikumispuudega või nägemispuudega inimestele.

Võrreldes traditsioonilise turismiga, nõuab ökoturism korraldajalt rohkem aega ja energiat ning on kindlasti kallim, kuid pakub turistile omanäolisemat elamust kui tavaline ekskursioon.

Eru laht/Lahemaa ökoturism

Külastajate keskkonnateadlikkust püüame tõsta läbi hästi koolitatud proffessionaalsete kohalike loodusgiidide kasutamise. Selleks, et meil oleks piisavalt väga hea ettevalmistusega giide, oleme erinevate fondide (näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus) rahastuse toel läbi viinud 8 loodusgiidide koolitust üle Eesti.

Pakume ka loenguid ja loodusprogramme erinevas vanuses inimestele. Lastele oleme läbi viinud mitmeid projekte ja sellel aastal osaleme SA Rohelise Maakonna ühisprojektis „Keskkonnahariduslikud programmid Lääne-Virumaa koolidele 2015 – 2016“.

Juba teist aastat omistati MTÜ-le Lahemaa Ökoturism vastutustundliku ettevõtte hõbemärgis. Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on Eestis kõige põhjalikum vastutustundlikkuse hindamise vahend ettevõtetele.

Vastutustundlik ettevõtlus tähendab majandusliku, keskkonna ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku integreerimist ettevõtte tegevusse, erinevate huvipooltega arvestamist ning lisaväärtuse loomist kõigile asjaosalistele.

Sellel aastal omistati meie seiklusmängule „Aardejaht Käsmus“ Eesti ökoturismi kvaliteedimärgis EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti). EHE-märgisega tunnustatakse neid turismitooteid ja -teenuseid, mis lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ja aitavad tutvustada Eesti rikkalikku loodus- ja kultuuripärandit.