Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldas SEI Tallinn kümnendat korda jätkusuutliku ettevõtluse strateegilise juhtimise kursust. Selleaastase õppenädala raames andsid loenguid nii SEI Tallinna kui Lundi ülikooli (The International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University) jätkusuutliku arengu eksperdid, kes keskendusid toote olelusringile ning ökodisainile

Lisaks neile teemadele räägiti keskkonnajuhtimise süsteemidest, jäätmemajandusest ning jätkusuutlikest strateegiatest erinevatel tasanditel.

Keskmiselt on aastas kursustest osa võtnud kakskümmend inimest ning huviliste arv kasvab. Õppetöö kannab endas nelja mõõdet – keskkond, majandus, ühiskond ja poliitika ning läbi praktiliste näidete ning juhtumianalüüside näidatakse, kuidas organisatsioone jätkusuutlikult juhtida. Aastate jooksul on õpilased külastanud ning analüüsinud nii Eesti Energia Iru elektrijaama, Tallinna Sadama, Tallinna Lennujaama, ABB, AGA, Elcoteci kui Tallinna Vee reoveepuhastusjaama jätkusuutlikkust. Sel aastal külastati ettevõtet Mistra-Autex, mis toodab põhiliselt tekstiildetaile autotööstusele. Kunagi Togliatti autotehasele tootnud Mistra detaile kasutavad nüüd muuhulgas oma kaubamärgid Mercedes, Range Rover, Volvo, Volkswagen ja BMV.

Kursus on mõeldud nii erineva astme üliõpilastele kui kõikidele oleviku- ning tulevikuotsustajatele. Kõige arvukamalt on kümne aasta jooksul osalenud TTÜ keskkonnakorralduse ning majandusteaduskonna tudengeid, aga ka ettevõtjaid ning õppejõude teistest ülikoolidest. Kursuse läbinud tudengid peaksid oskama ühendada keskkondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte oma ettevõtte tulevikku puudutavates otsustes, mõistma erinevaid ettevõtte ja tootega seotud keskkonnajuhtimisvahendeid.

Seekordsetel kursustel olid lektorid Evelin Urbel Piirsalu, Harri Moora, Kaja Peterson, Kerlin Õunapuu SEI Tallinnast, Andrius Plepys, Thomas Lindhqvist, Carl Dalhammar Lundi Ülikoolist.

Jaga: