neljapäev 29. juuni

01.06.2012-27.08.2012 Tartu Ülikooli Suveülikool 2012 "VAIM JA VÄÄRTUSED"  

Aeg: 01.06.12  - 27.08.12
Kes: Kõik huvilised
Kus: erinevad kursused Tartus, Tallinnas, Pärnus, Viljandis
Hind: 40 eurot - 280 eurot
Kontakt: taiendusope@ut.ee; 737 5560
Info:

XIII suveülikool kutsub vaimu eest hoolt kandma

Tänavu toimub uuenenud sisu ja vormiga XIII suveülikool „Vaim ja väärtused“, mis pakub õppimisvõimalusi ettevõtjatele, ametnikele, keskastmejuhtidele, kultuuri-, sotsiaal-, ja haridustöötajatele jt.

„Suveülikool on meeldiva enesetäiendamise ja puhkamise sümbioos. Õppimise protsess ei pea olema raske ja pingeline. Suveülikooli teeb erilisemaks vabam õhkkond – see loob õppimisele erilise väärtuse. Me ei ole jäänud Tartu keskseks, vaid pakume koolitusi üle Eesti erinevates looduskaunites paikades,“ sõnas elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen.

Valida on võimalik erinevate suvekoolide vahel, mis toimuvad Tartu kõrval Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Võrumaal ja Ventspilsis. Tallinnas saab osaleda 16.-17.08 avaliku halduse suvekoolis „Kommunikatsioon ja sotsiaalne turundus“ ja 06.-08.08 Eesti ajaloo suvekoolis „Hilisstalinistlik Eesti NSV“. Tartus on võimalik liituda 01.-03.08 keskastmejuhtide suvekooliga „Töömotivatsioon. Organisatsioonikultuur ja väärtuspõhine juhtimine“, psühholoogia suvekooli kursustega: 03.-04.08 „Sõltuvus – haigus või harjumus? Sõltlaste psühholoogiline nõustamine“ ja 16.-17.08 „Sõltuvushäirete kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia sekkumisviisid“ kui ka 16.-17.08 rahvusvahelise suvekooliga ettevõtjatele „Põnev ja võimalusterohke Aasia“.

Viljandis toimub 01.-03.06 Hõrgu toidu ja tervise suvekool, 15.-17.08 Mängulise hääletöö suvekool, 25.-27.08 Maalimise suvekool. Pärnus 09.-10.08 Reisialase inglise keele suvekool, 09.-10-08 Turundusalase inglise keele suvekool. Võrumaal on võimalik osaleda 15.-17.08 lasteaiaõpetajate suvekoolis „Õppides mängima – mängima õppides“ ning Ventspilsis 26.-28.06 füüsikaõpetajate suvekoolis „Kosmosetehnoloogia – raadioastronoomia ja satelliidid“.

Koolituse läbinud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega. Läbitud kursusi on soovijail ja avatud ülikooli üliõpilastel võimalik arvestada ülikooli õppekavade läbimisel.

Suvekursusel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine. Registreerumistähtaeg on 08.06. Vabade kohtade olemasolul saab liituda ka hiljem.

XIII suveülikooli avab sissejuhatava TASUTA loenguga „Vaim ja väärtused“ 1. augustil kell 16 professor Peeter Torop.

Täpsem informatsioon suveülikoolist ja kõikidest pakutavatest koolitustest: www.ut.ee/suveulikool
Tagasi
Prindi

Telli nädalane tasuta kokkuvõte Bioneeri olulisematest uudistest!