Keskkonnaamet kutsub 5. novembril algusega kell 12.00 Lahemaa rahvuspargi loodust ja kultuuripärandit käsitlevaid loov- ja uurimistöid tutvustavale seminarile „Salapärane Lahemaa“. Noored autorid esitlevad oma töid piirkonna eripäradest Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses Palmse külas.

  • Keskkonnaharidus
  • 3. november 2015
  • Kolga lahte pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaamet kutsus septembris 2014 kõiki 7.–12. klassi õpilasi, sõltumata koolist ja elukohast, saatma Keskkonnaametile oma loov- või uurimistöö teemal „Salapärane Lahemaa“.

Kuna Lahemaa bioloogilise mitmekesisuse ja pärandkultuuri teema pakkus huvi ka vanematele õpilastele, esitati lisaks Kuusalu Keskkoolile, Kadrioru Saksa Gümnaasiumile ja Rakvere Reaalgümnaasiumile töid ka Võrumaa kutsehariduskeskusest, Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolist ning Eesti Maaülikoolist. Kokku esitati Keskkonnaametile kümme tööd, mis kajastavad  Lahemaa  loodust, inimeste eluolu, rahvuspargi eripärade säilitamist, kaitset, külastatavust ja tutvustamist. Kõik õpilaste esitatud tööd talletatakse Lahemaa rahvuspargi arhiivis ning avaldatakse autori nõusolekul Lahemaa rahvuspargi veebilehel.  

 „Rõõm on näha, et tööde autorid ei ole pärit ainult Lahemaalt ja selle lähedusest, vaid rahvuspargi maastikulise, loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse vastu tuntakse huvi ka kaugematest piirkondadest,“ lausus Krista Kingumets, Keskkonnaameti Viru regiooni keskkonnahariduse spetsialist.

Tema hinnangul on selliseid ettevõtmisi vaja selleks, et ka järeltulevad põlved teaksid ja oskaksid hinnata Lahemaa erilisust. „Siinsed metsa-, niidu- ja sookooslused, meri ja siseveekogud on elupaigaks paljudele haruldastele ja kaitsealustele liikidele.

Näiteks on Lahemaa ranna- ja lamminiidud olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad ning kurvitsaliste elupaigad. Samuti väärivad uurimist ja laiemale avalikkusele tutvustamist Lahemaa ajaloolised külamaastikud ning rahvakultuur oma traditsioonide ja pärimustega,“ selgitas Kingumets.  

Kõik huvilised on oodatud seminarile laekunud tööde esitlusi kuulama ning autoritega kaasa mõtlema. Oma osalemisest tuleb teada anda hiljemalt 4. novembril e-posti aadressil Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee.

Lahemaa rahvuspark moodustati 1. juunil 1971. aastal. Tegemist oli olulise sündmusega Eesti looduskaitse ajaloos, kuna loodud rahvuspark oli esimene omataoline tolleaegses kaitsealade süsteemis. Järgmisel aastal tähistab rahvuspark oma 45. sünnipäeva.