MTÜ Ökomeedia

Meie lähtekohaks on, et keskkonnaprobleemide alus peitub meie maailmavaates ja väärtushinnagutes ning  tarbimisühiskonnas kui süsteemis.  Sellist süsteemi ei ole inimesed loonud  teadlikult, kuid meil lasub moraalne kohustus muuta ühiskonna toimimist nii, et see kahjustaks minimaalselt elurikkust, ökosüsteeme ja inimesi endid. Seda saame teha aga ainult koostöös -  ühiselt ühise eesmärgi nimel pingutades. Paremat tulevikku kujundades.

Meie tegevuse valdkonnad on:

1. keskkonnateadlikkuse kasvatamine;
2. säästva tarbimise ja tootmise juurutamine;
3. ökodisain ja roheline turundus;
4. koolituste korraldamine.

Oma tegemistes lähtume süsteemsest mõtlemisest ja ökodisaini põhimõtetest. 

Ühiskonna muutmiseks tuleb meil näha tervikpilti ja keskenduda nendele probleemidele, mis aitavad kaasa kogu süsteemi muutumisele.  Me peame tegelema probleemi põhjustega, mitte tagajärgedega. Meil tuleb muuta nii ennast kui ühiskonda.

Oma projektide väljatöötamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

  1. Tegevus edendab säästvat arengut
  2. Tegevus on innovatiivne
  3. Tegevus arendab inimesi
  4. Tegevus aitab kaasa kultuuri muutusele

Ökomeedia arengulugu

Mittetulundusühing Ökomeedia asutati 2006. aastal.

Algne idee oli hakata välja andma säästva ja tervikliku elustiili ajakirja, kuid selle idee materialiseerumine lükkus esialgu edasi. Otsustati alustada portaalist. Idee lihtsast ja praktilisest keskkonnaportaalist sündis Rasmusel Eestimaa Looduse Fondis. Ideed aitasid kasvata Priit Mikelsaar, Anu Lensment, Erkki Peetsalu ja Siim Nahkur.

2008. aastal liitus Ökomeediaga Katrin Lipp (hiljem Jõgisaar), kellest sai uue portaali toimetaja. Katrin töötas enne bioneeriks saamist OÜ Loodusperes ostujuhina.

2009. aastal liitus Anu Kõnnusaar. Rasmusel ja Anul oli varasem hea koostöökogemus Eestimaa Looduse Fondist, kus koos töötati välja Rohelise kontori kontseptsioon. Ökomeedias sündis Anu ja Rasmuse koostöös Roheline programm ja kohaliku omavalituse ametnikele mõeldud koolitusprogramm “Head keskkonnaotsused”.

2010. aasta suvest liitus meeskonnaga Martin Eek. Martin toimetas portaalis Bioneer ja assisteeris projektides.

2010. aasta sügisel liitus Ökomeediaga veel Maie Kiisel Tartu Ülikoolist, kes hakkas vedama keskkonnameedia uuringut.  2012. aastal töötas Maie Kiisel Bioneeris vabatahtlike koordinaatorina.

2011. aastal liitus vabatahtliku toimetajana Janek Jõgisaar, kes töötab Bioneeris praeguseni.

2014. aastal lõi vabatahtliku toimetajana kaasa Katrin Selbak. 

Aastatel 2015-2016 lõi Bioneeri tegemistes kaasa projektijuht Kaide-Liis Suurväli. 

2016. Janek Jõgisaarest sai vabatahtlike koordinaator. 

Tänaseks on Ökomeediast saanud arvestatav partner nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. 


KONTAKTID

Katrin Jõgisaar - Bioneeri toimetaja
e-post: katrin@bioneer.ee
telefon: 6 624 605 (tööpäevadel 10-16)
mobiil: 525 77 94

MTÜ Ökomeedia
Registreerimisaadress: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn

Postiaadress: Tammsaare tee 139-82, Tallinn 12914
Registrikood: 80244199
MTÜ konto SWEDBANK EE552200221033899397

Bioneeri saate toetada kandes Teile sobiva summa MTÜ Ökomeedia annetuste kogumise kontole: SEB EE261010000006988226 või SWEDBANK EE152200221034620633.


MTÜ Ökomeedia juhatusse kuulub Rasmus Pedanik

MTÜ Ökomeedia põhikiri

Jaga: