Briti suursaadik Chris Holtby initsiatiivil toimub homme Narvas arutelupäev noorte ettevõtlikkuse ja noorsootöö teemal

Arutelupäeva avab Briti Suursaadik Eestis Chris Holtby. Sõnavõtuga astub üles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Ürituse peakõnelejaks on professor Howard Williamson, Lõuna Walesi Ülikoolist, kes annab osalejaile omapoolse visiooni  kaasaegse  noorsootöö võimalustest ühiskonna arengu  ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele. Visiooniettekannetega esinevad Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed juht Dmitri Burnašev, Swedbank Eesti esindaja Tauno Vanaselja, Eesti Noorsootöökeskuse direktor Edgar Schlümmer ja Rahvusooper Estonia poistekoori dirigent Hirvo Surva.

“Noorte üleminek hariduse omandamiselt tööturule on keeruline tee paljude noorte jaoks kogu Euroopas, sh nii Eestis kui ka Suurbritannias. Mul on väga hea meel, et juba teist korda toimub arutelupäev, mis toob kokku noorsootööga tegevad inimesed, ettevõtjad, avaliku sektori esindajad ja ka noored, et koos otsida võimalusi kuidas muuta tööturule üleminek nii sujuvaks kui võimalik -  mis omakorda muudab meie ühiskonnad konkurentsivõimelisemaks ning majanduslikult optimaalselt jätkusuutlikuks“, ütles Briti suursaadik Chris Holtby.

„Mul on väga hea meel, et Briti saatkonnal on olnud võimalus toetada meie häid koostööpartnereid selles valdkonnas, tuues väljapaistva ja rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdi  - Dr Howard Williamsoni - Suurbritanniast siia kõnelema. Ma ootan põnevusega eelseisvat arutelu. Tuginedes Dr Williamsoni ja mitmete suurepäraste ja kogenud eesti asjatundjate kogemustele, sünnib kindlasti mitmeid inspireerivaid ja praktilisi ideid, et minna selles valdkonnas edasi,“ lisas suursaadik Holtby.

„Noorte toimetulek tööturukonkurentsis ja võimalused enesetoestuseks, on kogu ühiskonna jaoks tähtsad. Eestis on noori, kelle jaoks üleminek tööellu on väga raske ja neil on suur risk jääda keerlema ainult halbade valikute nõiaringi. Peame noorte toetamiseks rohkem tegema ja noorsootööl on siin mitmeid võimalusi,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski arutelupäeva eesmärkidest.

„Noortevaldkonna arengukava aastani 2020 seab eesmärgiks, et noortel on avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab sidusa ja loova ühiskonna kujunemist. Eesti noorteühingutel on selles oluline roll kaasa lüüa ja nii on nooreühing turvaliseks keskkonnaks, milles noor saab end proovile panna, aidates seeläbi kaasa noorte arengupotentsiaali parimale rakendamisele.  Noorteühingus, vabatahtliku tegevuse raames, saadud kogemused ja oskused on noorele olulise väärtusega ka konkurentsis  tööturul“, sõnas Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm.

Arutelupäev toimub Briti Suursaatkonna, Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Eesti Skautide Ühingu koostööna. 

Üritus toimub Narva kindluses, algusega kell 11.00.

Jaga: