Saku mõisapargi tiigile rajati kaasaegne kalapääs ning pais, mille abil on võimalik veetaset paindlikult reguleerida. Tänu projektile on Vääna jõge rändeteena kasutavatele lõhelistele tagatud takistusteta liikumine kudemispaikadesse. Töödeks vajaläinud 272 165 eurot saadi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Enne töid oli veetase tiigis ebastabiilne ning sõltus eelkõige ilmastikuoludest. See takistas kalade rännet ning halvendas veekogu üldist seisundit. 

„Varem paisutati tiigivett laudkilpidega ning kui varakevadeti vesi tõusis ja jõgi hakkas luhtasid üle ujutama, tuli veetaseme alandamiseks lauad käsitsi eemaldada ja hiljem jälle tagasi panna, et mõisatiik veest tühjaks ei jääks,“ kirjeldas varasemat olukorda Saku Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur. "Nüüd jälgivad veetaseme kõrgust andurid ja reguleerib automaatika,“ tunnustab ta projekti kasulikkust.

„Oleme toetanud 26 vooluveekogude parandamise projekti kokku 9,2 miljoni euroga. Saku projekt on kuues, mis on tänaseks valmis ning aitab parandada nii veekogu üldist seisundit, kui lihtsustab selle hooldamist,“ ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.