Garage48 ja tööandjad on saanud kokku, et korraldada üks äge päev uute võimaluste leidmiseks vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemiseks.

  • Majandus
  • 27. veebruar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Soovime antud ideetalgudega luua uusi ja nutikaid lähenemisviise, kuidas vähenenud töövõimetega inimesed saaksid

*osaleda tööturul juba olemasolevatel positsioonidel kohandades vastavaks töökoha tingimusi
*leida hõlpsamini üles töö, mis neid kõnetab 
*võimaldada tööandja ja tööotsija lihtsamat omavahelist suhtlust
*teavitada tööandjaid muredest ja eripäradest, millega peab arvestama, kui tööle tuleb inimene, kes tavalisest töötajast mõnevõrra erineb

Tegemist ei ole tavalise igava ümarlauaga - ühe päeva vältel saavad kõik soovijad esitleda oma probleeme ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Parimate ideede ümber moodustuvad tiimid, millega saavad liituda kõik, keda mõte kõnetab. Mentorite, struktureeritud tiimitöö, business canvase ja moderaatori abiga valideeritakse ideetalgude raames kõige huvitavamad probleemid, pakutakse välja lahendused ja tehakse esimesed sammud, et lahendused jõuaksid ka elluviimiseni. Päeva lõpus esitlevad kõik meeskonnad oma ideed uuesti žüriile, valitakse välja parimad ja toimub autasustamine.

Tudengid, ettevõtjad, arendajad, disainerid, vähenenud töövõimega inimesed - osalema on oodatud kõik, keda vähenenud töövõimega inimeste tööhõive suurendamine kõnetab. Võibolla oled sellises situatsioonis sina ise, ehk puudutab see kedagi kellest hoolid või oled hoopis tööandja rollis.

Rohkem infot ja täpsem päevakava Garage48 veebilehelt.

Ideepäev toimub SEB Innovatsioonikeskuses. Snäkid, joogid ja kõik muu, mis vajalik mõtete hoogsaks lennuks on olemas kogu päeva vältel.

Ideetalgud toimuvad eesti keeles, kuid osalema on oodatud ka inglise-ja vene keelt kõnelevad huvilised- moderaatori, mentorite ja teiste osalejate toetusel, pole eesti keele mitte oskamine takistuseks.

Innovatsioonitalgud toimuvad Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel.

Jaga: