Väikeprojektide finantseerimist võivad taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.

Väikeprojektide finantseerimisel eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste poolt esitatud taotlusi.

Finantseerimise eesmärgiks on toetada väikeprojekte, mille tegevused toimuvad Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätmete, vee, õhu, pinnase või keskkonnateadlikkuse temaatikat. Väikeprojekte finantseeritakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu seni, kuni jätkub linna eelarvest ettenähtud rahalisi vahendeid (2018. aasta kogusumma on 10 000 eurot). Väikeprojekt tuleb ellu viia samal aastal.

Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise korraga on võimalik tutvuda siin.

Taotlused palume esitada linnamajanduse osakonnale LMO@raad.tartu.ee

Lisainfo: Juhan Voolaid, Tartu Linnavalitsuse keskkonnateenistus tel. 736 1273

Jaga: