Projekteerimistööd juba käivad  ja jääkreostus likvideeritakse Viljandimaal asuva endise Holstre-Nõmme ABT ning Võrumaal asuv endise Umbsaare ABT territooriumilt.

Holstre-Nõmme endine asfaltbetoontehas ehk ABT asub Viljandi maakonnas, Paistu vallas, Lolu külas Loodi looduspargi maaalal. Kõik endise ABT mahutid, torustikud, bituumenikatlad ja katlamaja hoone likvideeritakse.

Reostunud pinnas eemaldatakse ja territoorium korrastatakse. Hinnanguliselt on Holstre-Nõmme mahutites õlijääke 135 m3, millest 14 m3 on fenoole sisaldav põlevkiviõli. Algselt toodeti ABT territooriumil betooni. Alates 1970. aastatest hakati tootma asfalti.. Viimasel perioodil kuni 1999. aastani tegeleti vaid kruusa purustamisega.

Umbsaare ABT asub Võru maakonnas, Võru vallas, Umbsaare külas.  Alates aastast 2000 Umbsaarel tootmist enam toimunud ei ole. Mahutipark on aga alles ja sisaldab õlijääke. Suurte, 1000 m3 mahutite ja poolmaaaluse naftabituumeni hoidla vahelisel alal asub lisaks veel pinnasega täidetud. maasisene põlevkiviõli hoidla. Nagu  Holstre-Nõmmel likvideeritakse ka  Umbsaarel kõik mahutid, hoidlad, eemaldatakse reostunud pinnas ja korrastatakse territoorium.

Töid tehakse  Keskkonnateabe Keskuse tellimisel meetme "Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel" investeeringute kava aastateks 2009-2013" raames ning projekti rahastatakse SA KIK kaudu EL Ühtekuuluvusfondist.

Mõlema objekti puhastamisega tegelevad  KMG Inseneriehitus AS, Epler & Lorenz AS ning Biomaa OY. Järelevalvet teostab Vealeidja OÜ.