Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Euroopa Komisjoni esindus kutsuvad ökoinnovatsiooni projektide rahastamisvõimalusi tutvustavale teabepäevale 19. juunil kell 10.00-12.45 Eesti Kaubandus-Töökojas (Toom-Kooli 17, Tallinn).

Euroopa Liidu ökoinnovatsiooni programm on suunatud väike ja keskmise suurusega ettevõttetele (VKE) ning juba selle aasta sügisel eraldatakse uute projektide rahastamiseks 30 miljonit eurot. Programm toetab uute "roheliste" toodete ja tehnoloogiate turuletoomist ja edasist juututamist ning programmi raames finantseeritakse kuni 50% projekti kogukuludest. Projektide esitamise tähtaeg on 10. september 2009!

Käesolev programm on suunatud eelkõige organisatsioonidele, kes on välja töötanud keskkonnatoote või -teenuse, juhtimistava või toimingu ning olemasolu juba õigustanud kuid mida mingil põhjusel veel ulatuslikult ei turustata.

Lisateave:http://ec.europa.eu

Programmi raames toetatakse eri sektorite öko-innovaatilisi projekte, mis aitavad vältida või vähendada keskkonnamõju või olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt ära kasutada.

Käimasolev taotlusvoor keskendub järgmistele valdkondadele:

- materjalide jäätmekäitlus (sorteerimine, uued jäätmekäitlusprotsessid jne)

- ehitus (uuenduslikud ehitusmaterjalid, ehitusprügi sorteerimine, taaskasutamine, jäätmekäitlus, innovaatilised veesüsteemid),

- toiduainetööstus (uued pakendid, efektiivsem veekasutus tootmises jne)

- keskkonnasõbralik ettevõtlus ja arukas ostukäitumine (loodussõbralikud ostuotsused, energiasäästlik lähenemine, ettevõtte keskkonnasõbralik juhtimine jne)

Seminari töökeel on inglise keel. Seminarist osavõtt on tasuta, ent vajalik eelnev registreerumine!

Registreeruda saate SIIN.