„Energia ja noored“ projekt toob Puhta vee teemaparki esmakordselt päikesepaneelide ehitamise töötoa

  • Energeetika
  • 3. juuni 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Homme, 4. juunil toimub Puhta Vee Teemapargi vastavatud õppeklassis esimene  töötuba, kus „Energia ja noored“ projekti raames õpetatakse  Väike-Maarja Gümnaasiumi noori valmistama päikesepaneele.

„Taastuveenergia väikelahendused“ õppeprogrammi lisana  toimub koostöö energeetikatudengite projektiga „Energia ja noored“ ja Eesti Taastuvenergia Kojaga.

Projekti eestvedaja, energeetikatudengi Margus Potisepa sõnul on oluline, et kooliõpilased teaksid rohkem Eesti energiasüsteemist, et tulevikus paremini enda energiatarbimist planeerida ning otsustusprotsessides osaleda. „Projekti eesmärk on suurendada noorte teadlikkust erinevatest energiakasutamise viisidest, sh taastuvenergiast, ning võimaldada neil läbi praktiliste ülesannete õppida, kuidas ise säästlikult energiat toota ja tarbida,“ selgitas Potisepp.

„Koolinoored ehitavad MTÜ Eco-Nomicsi juhendajate abiga päikesepaneelid algusest lõpuni, kasutades fotoelemente, tinaribasid,  silikooni, jootetina ja –vedelikku, markereid ja juhtmeid elektritootmiseks päiksevalgusest. Kui keegi, kellel ei ole elektriku kutsepabereid ja/või haridust, ehitab ise endale off-grid päikesepaneelid,  siis see tundub ebareaalne, kuid on siiski täiesti võimalik. Eestis suudetakse juba mitu aastat ise päikesepaneele ehitada,“ selgitas MTÜ Eco-Nomicsi juhatuse liige Jim Self. 

Puhta vee teemapargi õppeprogrammi käigus tutvutakse  koolinoortele veel lokaalse päikse- ja tuuleenergia taastuvenergia väikelahendusi, põletatakse katseks fossiilset kütust, saadakse algteadmisi energiatootmisest, osaletakse energiamängus ja mängitakse kaasa fotosünteesi protsessis.

Puhta vee teemapargis on lokaalne sõltumatu taastuvenergialahenduse elektrivõrk.Kohalik elektrivõrk toimib ilma ühenduspunktita riiklikku elektrivõrku. Kohalik elektrivõrk varustab elektriga Puhta vee teemapargi õppekeskust, õpperadade infopunkte, puurkaeve, kolme metsaonni, Meelteaeda, valve- ning looduskaameraid ning muid tulevikus kasutusele võetavad taristuid ning hooneid.