12 aastat tagasi avastati Eesti suurim meteoriidikraater

16. jaanuaril 1997. aastal avastasid geoloogid Osmussaare ja Pakri saarte vahel Läänemere põhjas Eesti suurima, seitsmekilomeetrise läbimõõduga meteoriidikraatri. Kraater on umbes 475 miljonit aastat vana ning on aegade jooksul mattunud setete alla, kuid jääaja lõpus taas osaliselt paljastunud. Kraater asub Neugrundi madaliku all.

Geoloogi kinnitusel oli meteoriidi ja maapinna kokkupõrkel tekkinud plahvatus neli-viis korda võimsam kui seni suurim inimeste korraldatud plahvatus 1961. aastal Novaja Zemljal, kus NSV Liidu korraldatud termotuumaplahvatus tekitas kolmekilomeetrise läbimõõduga kraatri.

Nii suure meteoriidikraatri avastamine on inimkonnale hoiatav näide, et suured meteoriidid on aeg-ajalt maale kukkunud ja kukuvad ka edaspidi.

Maailmas on praegu avastatud paarsada mitmekilomeetrise läbimõõduga meteoriidikraatrit, suurim, 280-kilomeetrise läbimõõduga kraater asub Mehhikos. Viimaste teooriate kohaselt sai just selle meteoriidi maale langemine saatuslikuks dinosaurustele, kes surid plahvatusest tingitud kliimamuutuse tõttu välja.

Eesti on meteoriidikraatrite tiheduselt ühe ruutkilomeetri kohta maailmas esikohal. Põhjamaade suurim, 60-kilomeetrise läbimõõduga kraater asub Rootsis.

Allikas: www.egk.ee