Kõik Eestis kasvavad orhideeliigid on 1983. aastast riikliku looduskaitse all. Kärbesõis kuulub kaitsealuste liikide II kaitsekategooriasse. Eesti punases raamatus seisab kärbesõie juures märge „ohulähedane“.

Kärbesõie õitseaeg on juunis-juulis, tema tüüpilisteks kasvukohtadeks on niisked niidud ja puisniidud, madalsood ja lookadastikud.

Eestis asustab kärbesõis tihedamalt mandri lääneosa ning saari, Kesk- ja Põhja-Eestis leidub teda märksa vähem, Lõuna-Eestis kuulub ta aga juba haruldaste liikide hulka.

Aasta orhidee valimise eesmärk on liiki laiemalt tutvustada, tema elu lähemalt uurida, saada täpsemat pilti liigi levikust Eestis ja pöörata rohkem tähelepanu leiukohtade kaitsmisele.

Eesti Orhideekaitse Klubi kuulutab aasta orhidee välja kuuendat korda. Varasemalt on seda tiitlit kandnud punane tolmpea (2010), tõmmu käpp (2011), kahelehine ja rohekas käokeel (2012), kõdu-koralljuur (2013) ja hall käpp (2014).

Ühtlasi kutsub EOKK üles loodushuvilisi teatama kärbesõie leiukohtadest Eestis.

Leiukohtade andmeid saab igaüks registreerida loodusvaatluste andmebaasi (LVA)  elektroonilisse päevikusse kodulehel.


Aasta orhideed Bioneeris

2015. aasta orhidee on kärbesõis