2015. aastast kehtima hakkav pakendiseaduse muudatus toob tänavatele rohkem pakendikonteinereid kui seni ja seeläbi muutub pakenditest vabanemine inimese jaoks mugavamaks.

 

Kui seni võisid taaskasutusorganisatsioonid mitme peale paigaldada ühe pakendite kogumismahuti, siis edaspidi tuleb igal organisatsioonil välja panna oma kogumistünn. Tänase seisuga on Eestis üle 5000 kogumistünni, seaduse jõustumisel peaks neid  lisanduma 500-750 tükki.

Lisaks pakendiseadusele peavad alates 1. jaanuarist 2015 Läänemerel, Põhjamerel ja Inglise kanalis sõitvad laevad kasutama laevakütuseid, mille väävlisisaldus on kehtiva regulatsiooniga võrreldes 10 korda madalam. Muudatus on vajalik merendussektorist pärineva õhusaaste vähendamiseks, sest see on kahjulik nii merekeskkonnale kui ka inimeste tervisele.

Kolmanda olulise muudatusena muutub 1. jaanuarist erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise taotluse toetamise korda. Edaspidi saab toetust küsida vaid siis, kui metsaomanik on metsaühistu liige. Toetust makstakse taotlemise aastal või sellele eelnenud kahel kalendriaastal metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ning nende alusel koostatud kava jaoks.