Eile tunnustas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon 2017. aastal Rohelise Kontori tunnistuse saanud organisatsioone. Peaauhind ehk Rohelise Kontori 2017 tiitel anti üle Eesti Energia Lelle tänaval asuvale peakontorile. Muuhulgas pälvis esimese Eesti teatrina Rohelise Kontori tunnistuse Tallinna Linnateater.

  • Ettevõtlus
  • 12. detsember 2017
  • Foto: Roheline kontor. Pixabay, Public Domain

Eesti Energia Lelle tänaval asuva peakontori puhul tõsteti esile videokoosolekute süsteemi väljaarendamist, mille tulemusel on oluliselt vähenenud kontori töötajate autokasutus ja kütusekulu seoses igapäevase suhtlusega Ida-Virumaa kolleegidega. Lisaks sellele on loodud töötajatele head võimalused enese aktiivseks liigutamiseks töökeskkonda loodud siseterviserajal.

Eesti Energia keskkonnajuht Olavi Tammemäe sõnul on keskkonnahoidlik tegutsemine tööstusettevõtte jaoks osa igapäevatööst. „Panustame keskkonna- ja ressursisäästlikesse töövõtetesse, on loomulik, et lisaks tootmisüksustele ka kontorihoones rohelisest mõtteviisist lähtume. Hea meel on tõdeda, et Lelle tänava büroohoone töötajad on Rohelise Kontori põhimõtted omaks võtnud ning panustavad igapäevaselt oma tegevusega keskkonnateadlikkuse tõstmisesse,“ kiitis Tammemäe kolleege.

Linnateater on esimene teater Eestis, kes on ette võtnud keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise Rohelise Kontori näol. Lisaks läbimõeldud tegevusele ressursside kasutamisel ja nende jälgimisel on teatris kasutusel ka muid keskkonnasõbralikke lahendusi nagu näiteks vanade plakatite taaskasutus kinkekottide tegemisel või teatrikostüümide loomine tekstiilijäätmetest.

„Teatrina keskkonnasõbralikult toimetamine on tegelikult üsnagi keeruline ülesanne, sest ainuüksi teatrisaalide valgustehnika elektrikulu paisutab meie ökoloogilise jalajälje märkimisväärseks. Samas on tore näha, kuivõrd palju hoolivad keskkonnast meie teatri inimesed. Just see tegi võimalikuks ka rohekontori tingimuste täitmise,“ ütles Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa.  „Kui teatrite hulgas oleme Eestis esimesed, kes Rohelise Kontori tunnistuse said, siis on rõõm tõdeda, et Tallinna linnas on neid asutusi juba üsna mitu,“ lisas ta.

Rohelise Kontori peaauhind ja tunnistused anti üle 11.12 toimunud Rohelise Kontori seminaril „Kuidas motiveerida töötajaid ja teavitada kliente?“. Lisaks juba mainitud laureaatidele läbisid sel aastal Rohelise Kontori auditi edukalt veel Tallinna Transpordiamet, Perekonnaseisuamet, Kultuuriamet, Linnavaraamet, Haabersti Linnaosavalitsus, DHL Estonia ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus.