Aastane kirjanduslinn otsib linnakirjanikku ja täidab bussid luulega

11. detsembril 2016 täitub aasta sellest, mil Tartu võeti UNESCO loovlinnade võrgustikku ja linnale anti rahvusvahelise kirjanduslinna tiitel. Aasta jooksul on elavdatud kirjanduselu, populariseeritud lugemist ja aidatud kaasa kirjanduslinna esinduskeskuse kujunemisele.

„Jõulude eel on tavapärane, et inimesed jõuavad keskmisest sagedamini raamatupoodi. Meie suur unistus kirjanduslinnana on mõjutada seda, et neid tõmbaks nii poodi kui raamatukokku ka muul ajal,“ sõnas Tartu abilinnapea Tiia Teppan.

Alates tiitli saamisest 2015. aasta detsembris on Tartu pööranud suuremat rõhku laste ja noorte lugemishuvi suurendamisele, mis oli üheks peamiseks eesmärgiks UNESCO loovlinnade võrgustikku kandideerimisel. Linn annab välja iga-aastast lastekirjanduse auhinda, toetab koolides kirjandusürituste korraldamist, koolitab regulaarselt lasteaiaõpetajaid väärt lastekirjanduse ja kaasaegse lugemismetoodika teemal. Järgmisel aastal toimub Eesti Kirjanduse Seltsi eestvedamisel esimene Tartu lastekirjanduse festival, mille idee on tuua erinevas eas lapsi põnevate ettevõtmiste kaudu kirjandusele ja sõnakunstile lähemale. Festival sünnib koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Tartu linnaraamatukogu ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga.

Linn on 2016. aastal investeerinud 25 000 eurot kirjanduslinna esinduskeskuse Tartu Kirjanduse Maja renoveerimisse ja plaanib seda järgmisel aastal teha veel 15 000 euro ulatuses. Lisaks sellele on Tartu asunud otsima linnakirjanikku, plaanib koolitada kirjanduslinna giide, annab välja kirjandusliku linnaruumi kaarti. Arendamisjärgus on veebileht kirjanduskaart.ee, kus tutvustatakse linnaruumi paikadega seotud tekste ja nende autoreid. Kirjanduslinna veebikeskkonnast tartu.kirjandus.ee saab jooksvat infot kirjandusürituste ja muude tegemiste kohta.

Loovlinnade võrgustikus olemine on hoogustanud ka Tartu kultuurielu rahvusvahelist koostööd. Lisaks aastaid väliskirjanikke võõrustanud Prima Vistale satub väga erinevate riikide esinejaid ka luuleprõmmudele ning detsembri keskel jõuavad Tartu linnaliinibusside akendele luuletused, mille autorid on pärit kirjanduslinnadest üle maailma.

Kirjanduslinna tiitli andis UNESCO peadirektoraat Tartule püsivalt. 2016. aasta alguses sõlmis Tartu Linnavalitsus koostööleppe Eesti Kirjanduse Seltsiga, kellele anti üle kirjanduslinna tegevuste koordineerija roll.