Ahvenamaa on väga tuuline saarestik Läänemeres, mis koosneb 6500 saarest ja laiust. Septembri lõpus käis Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen koos hiidlaste delegatsiooniga tutvumas Ahvenamaa energeetikaalase planeerimistegevusega ja taastuvenergeetika lahendustega. Külastati ka nn semi-offshore tuulikuid, mis asuvad väikesaartel, kus keskmine tuulekiirus ületab 9 m/sek.

Väikesaarel Båtskär tutvustas tuuleenergia tootmist firma Allwinds Ab juht Henrik Lundqvist. Firma on tegelenud tuuleenergeetika tootmisega 20 aastat ning oma ameti võttis praegune firmajuht üle oma isalt. Ettevõte ehitab ja hooldab tuuleturbiine Ahvenamaal, Soomes ja Rootsis ning annab konsultatsioone ja testib väiketuulikuid Båtskäri saarekesel. Viimane väiketuulik, mida saarel testiti oli Eestis toodetav TUGE10 tuulik, mis pidas Ahvenamaa tugevatele tuultele hästi vastu.

Båtskäri saarel töötab kuus tuulikut, igaüks võimsusega 2,3MW, aastas toodavad nad 17% kogu Ahvenamaa elektrivajadusest. Kui tuulikuid planeeriti, siis kardeti, et müra võib hakata kostma 1,5 km ja 4 km kaugusel asuvate lähimate saarteni, kus elavad või suvitavad inimesed. Seetõttu sai arendaja kohustuse müra mõõta. Hendrik Lundqvisti sõnul polnud aga asustatud saartel tuuliku müra võimalik mõõta, kuna see sinnamaani ei levinud.

Tuulikutega samadel väikesaartel pesitsevad ka linnud. Umbes tuhatkond paari kolmekümnest eri liiki linnust teevad igal aastal oma pesa tuulikute alla või lähedusse, kõige rohkem on krüüsleid, hahku ja alke.

Tuulepargi keskkonnamõjude hindamise raames tehti esimene lindude loendus ning monitooringut jätkati ka pärast tuulikute valmimist. Lundqvisti sõnul pole tuulikute tulek linnustikule olulisi mõjusid tekitanud ning linnud on muutustega üsna hästi kohanenud. Küll aga täheldati tuulikute ehitamise ajal linnupopulatsiooni kasvu, sest naabersaartel pesitsevad kotkad ei julgenud pesi rüüstama tulla.

Allwinds Ab-le kuulub kokku 20 tuuleturbiini koguvõimsusega 22MW, mis paiknevad  Ahvenamaa väikesaartel ning millest esimene ehitati Sottunga väikesaarele juba 1991. aastal. Tuulikutele on antud nimed vanade laevade järgi. Lundqvisti sõnul on ettevõttel plaan energiatootmist laiendada.

Loe pikemalt Hiiu maavalitsuse kodulehelt.