Energiakontserni Alexela arendatava LNG terminaliprojektiga liitub Eesti üks suurimaid investeerimisettevõtteid Infortar. Kahe eestimaise ettevõtte ühine eesmärk on terminal käivitada ja seeläbi saavutada tarbijate tarnekindlus käesoleva aasta novembriks. 

  • Energeetika
  • 13. aprill 2022
  • Foto: Alexela ja Infortari esindajad täna toimunud teabetunnil. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Paldiski LNG terminal peab meie hinnangul olema avalik terminal ja sellega on oodatud liituma ka teised turuosalised ja investorid. Juhul kui valitsus paneb paika Vene gaasist loobumise tähtaja ja Elering rajab toruühenduse, on erasektor ühisel jõul võimeline lahendama tervikprobleemi ja käivitama terminali juba käesoleva aasta kütteperioodi alguseks,“ lausus Alexela nõukogu esimees Heiti Hääl teatades, et ettevõtte terminaliprojektiga liitub investeerimisettevõte Infortar.

Paldiski on pea ainuke sobilik koht LNG terminali rajamiseks Eestisse, kuna Paldiski sadam on jäävaba ka talvel ja sobib ilma jääkindlusklassita gaasilaevade vastuvõtuks. Praegu on Baltikumis ainukene LNG terminal olemas Klaipedas, Paldiski terminali lisandumine aitab kaasa gaasitarnete turvalisusele. LNG terminaliga loodetakse valmis olla sügisperioodiks. Paldiskisse ehitamine tuleb oluliselt odavam, kuna terminali torustikud liituvad olemasoleva taristuga. Juurde tuleb ehitada vaid umbes kilomeetri jagu merealust trassi. Kogu projekt võimaldab meil täielikult vabaneda Venemaalt pärinevatest gaasitarnetest. Kui Eesti keeldub täielikult Venemaalt gaasi tarnimisest, siis lubavad terminali rajajad, et gaas tarbijale ei kalline ning maksumaksja raha ehitusele ega gaasitarnete teostamisele ei kulutata.

„Eesti ja laiemalt Läänemere piirkond vajab oma konkurentsivõime hoidmiseks ja majanduse arenguks mitmekesiseid ja püsivaid energialahendusi. Kodutarbijad, tööstus, transport ja soojatootmine ootavad uuelt energialt kasutusmugavust, kindlust ja turvalisust – seda kõike uue põlvkonna gaas LNG võimaldab. Eestile tähendaks terminali rajamine lisaks ajaloolist võimalust võtta piirkonnas energiapatarei roll,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.  

Paldiski terminal valmib kahe etapis – esimene etapp hõlmab kai ja Balticconnectoriga ühenduse ehitamist ning ujuvterminali rentimist, teises etapis ehitatakse välja püsiv lahendus ka terminalile. Tänavu sügiseks valmiva terminalitaristu maksumus ulatub 40 miljoni euroni. Läbirääkimised ujuvterminali rentimiseks käivad, lähipäevil lõppeb ehitushange ning esimesed ettemaksud ehitusmaterjalide tarneteks on tehtud. Veel käesoleval kuul algab Pakrineemel merepõhja süvendus ning haalamispaali rajamine.

Alexela ja Infortar teevad koostööd ka Läti ja Soome turuosalistega tagamaks tuleval kütteperioodil energiajulgeoleku kõigis kolmes riigis. Paldiski LNG terminal kataks lisaks Eestile vähemalt 80% ulatuses ära ka Soome gaasivajaduse.

Alexela ja Infortar omavad aastatepikkust koostöö kogemust ettevõtete ühisomandis olevas Eesti suurimas biometaani ettevõttes OÜ Eesti Biogaas, mis toodab Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. Alexela arendab lisaks Paldiskile LNG terminali Soomes Haminas. Infortaril on tütarettevõtete kaudu piirkonnas üks ulatuslikumaid laevanduse ja LNG kompetentse. Möödunud aastal valmis Infortari tellimusel Eesti esimene LNG gaasitanker „Optimus“.