Eile algas Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) eestvedamisel üleriigiline konsultatsioon noorte tööhõive teemadel, mille eesmärgiks on noortega konsulteerimine nende vajaduste paremaks arvestamiseks ning tegeliku olukorra teadasaamiseks. Taolised konsultatsioonid toimuvad noorteühenduste eestvedamisel enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides.

Konsultatsiooni esimese etapina on avatud kõikidele 15-30aastastele noortele online-küsimustik aadressil www.enl.ee/konsultatsioonid. Kuna sisend, mida noored küsimustele vastates annavad, on kasutatav ka Eesti tööhõivepoliitika kujundamisel, siis on noorteühenduste liit võtnud sihiks konsultatsioonide tulemusi presenteerida lisaks Euroopa Liidu institutsioonidele ka Eesti riigiasutustele.

ENLi hinnangul on noored eriti praeguses majanduskliimas tööturul halvemas olukorras, kui teised ühiskonnagrupid ning noorte endi kogemuste teadasaamine on eelduseks sellele, et noorteühendused saaksid sundida poliitikuid senisest rohkem probleemiga tegelema.

Online-konsultatsioonide kõrval toimuvad erinevate noorteürituste raames ka arutelud noortega.