Alumiiniumklorohüdraat pidurdab tõhusalt higistamist ja higibakterite lagunemist ning seetõttu kasutatakse teda higistamisvastastes vahendites ja keha desodorantides. Tegemist on ühendiga, mille üle alles vaieldakse. Teadlastel puudub ühene arvamus, kas tegemist ikka on väga tugevalt tervist ohustava probleemiga või mitte.

Kuigi see on kõige vähem ärritav alumiiniumisool, võib ta siiski tekitada allergilisi reaktsioone. Kui nimetatud alumiiniumisool satub pulkdeodorandi sisse, muutub ta meie keha jaoks neurotoksiiniks, mida seostatakse Alzheimeri tõve ja vähiga. Rõhk ongi sõnal seostatakse, sest mõlema teema kohta puuduvad kindlad tõendid.

Alzheimeri tõvega on alumiiniumklorohüdraati seostatud juba pikemat aega. Sellegipoolest, ei ole läbi viidud ühtegi põhjapanevat uurimust, mis kinnitaks eelpoolnimetatud kahtluseid.

Analoogselt vaieldakse alumiiniumklorohüdraadi ja rinnavähi seoste üle. Osad teadlased usuvad, et ühend käitub meie kehas nagu naissuguhormoon östrogeen ja soodustab tänu sellele vähirakkude kasvu. Inimesed viivad ju higistamisvastaseid vahendeid iga päev oma rindade lähedal asuvatele nahapiirkondadele. Mõned teadlased seevastu on alles äraootaval seisukohal. Nende meelest on teema piisava tõsidusega läbi uurimata.

Bioneer soovitab oma lugejatel kasutada hoopis alumiiniumivabasid higistamisvastaseid tooteid. Las teadlased vaidlevad! Kui kosmeetikatootes pole alumiiniumit, siis ei ole ka temast põhjustatud probleeme.