Täna valitsuses heakskiidu saanud kollektiivsete töösuhete eelnõu on ametiühingute hinnangul räiges vastuolus rahvusvahelise tööõigusega. Eelnõuga kiirustamine ja partnerite arvamuste mittearvestamine valavad kujunenud poliitilisse kriisi uut plahvatusohtlikku ainet, leiavad ametiühingud.

„Kutsume valitsust ja kõiki parlamendierakondi ükshaaval eelnõust distantseeruma, sest see on ebademokraatlik ja majandusele kahjulik eelnõu. Dokument ei ole sündinud kokkulepete teel. Partnerite arvamustest, eksperthinnangutest ja hoiatustest on julgelt üle sõidetud,“ ütles ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

Ametiühingud rõhutavad, et kollektiivsete töösuhete eelnõu ei taga majandusarenguks vajalikku paindlikkust kokkulepeteks sotsiaalpartnerite vahel, läbirääkimisvõimalusi piiratakse ja olulised majandust mõjutavad teemad on läbirääkimislaualt teadlikult kõrvale jäetud. Nii ei saa näiteks sektorilepetes mõjusalt käsitleda töötajate täiendõppe ja tervise teemasid, mis on uue majandustsükli võtmeküsimused. Piiranguid on teisigi.

Eelnõu kriitilisemad küsimused puudutavad aga rahvusvahelise tööõiguse põhipostulaate – õigust läbi rääkida ja vajadusel streikida. Nii on ametiühingute hinnangul ILO põhimõtetega vastuolus ametnike läbirääkimisõigusi puudutav peatükk, kust lepingupartnerina on kõrvaldatud ametiühing, kokkulepped on keelatud palgaküsimustes ning puudub toimivmeetod palgavaidluste rahumeelseks lahendamiseks. Teiseks on praktiliselt kõik majandusharud avatud streigiõiguse piiranguteks, mille ainuotsustajaks võib olla poliitiliselt sõltuv ministeeriumiametnik.

Ametiühingud on otsustanud töötajate õigusi igal moel kaitsta. Konkreetsetest meetoditest teavitame eraldi.