Ornitoloogiaühing kogub teateid esimestest saabunud rändlindudest. Ühing ootab vaatlusi näiteks sookure, linavästriku, väike-lehelinnu ja suitsupääsukese kohta üle Eesti.

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda kuni mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka lindude sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi. Oodatud on ka märtsis ja aprilli alguses tehtud vaatluste andmed.

Vaatlusandmed tuleb sisestada rakenduse Legulus kaudu või andmehalduse keskkonnas PlutoF. Vaatlejad, kes ei kasuta keskkonda PlutoF, saavad vaatlused edastada aadressile feno@eoy.ee. Täpsema vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Ornitoloogiaühing julgustab vaatlusi tegema ja esitama nii rannikul kui ka sisemaal elavaid inimesi, eriti on oodatud teave Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, samuti Lääne- ja Ida-Virumaalt.

"Esimesi rändlinde märgati Saaremaal veebruari keskel ja see ei ole kuigi haruldane – iga aasta saabuvad mõned üksikud rändlinnud soojemate ilmade olemasolul väga varakult," ütles ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. "Samas veebruarikuu oli väga soe ja põldlõokesi nähti eelmisel kuul üle 40 korra peamiselt Lääne-Eesti saartel ja rannikul, kus kliima on pehmem võrreldes sisemaaga. Erinevate linnuliikide põhiränne algab aga märtsikuus, kus me võime oodata erinevaid Lääne- ja Lõuna-Euroopas talvituvaid linnuliike, näiteks suur-laukhane, metsvinti, laulurästast ja kuldnokka. Lindude ränne kestab maikuu lõpuni. Mais saabuvad viimastena oma pesitsusaladele kaugmaa rändurid, näiteks Kagu-Aasiast karmiinleevike või Aafrikas teisel pool Saharat talvituv ööbik."

Ornitoloogiaühing kogub ornitofenoloogilisi vaatlusi juba 1922. aastast. Eesmärk on koguda andmestikku esimeste saabunud rändlindude saabumisaegade kohta.