Vastupidiselt ootustele hääletas Euroopa Parlamendi keskkonnakomitee 25. septembril maha ettepaneku muuta  leebemaks EL auahned plaanid autode poolt toodetud CO2 emissiooni vähendamise osas. EL on võtnud eesmärgiks, et ainuüksi sõidukite tehnilise täiustamise tulemusel langeks ELi turule toodavate sõiduautode keskmine heide 1. jaanuariks 2012 tasemeni 120 g CO2/km ja 1. jaanuariks 2020 95g CO2/km. Tagasi lükati ettepanek anda autotootjatele 3-aastane katseaeg ja alustada projektiga alles aastal 2015.

Iga üleliigne gramm CO2 läheb autotootjatele alates 2012 .aastast maksma 20 eurot. Peale 2015. aastat tõuseks karistustaks 95 euroni. Kõik trahvirahad läheksid CO2 emissiooni vähendamise innovaatiliste lahenduste arendamisse.

Tehtud otsused tulid raskelt, sest autotootjad avaldasid otsustajatele tugevalt survet. CO2 emissiooni vähendamise plaanist mitte kinni pidavate autotootjate maksustamine toetaks ka EL plaane seoses kliimasoojenemise vastase võitlusega.

Keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace aktivisti Franziska Achterbergi sõnul tõi hääletamine EL ühe sammu võrra lähemale esimesele tõeliselt tõhusale kliimasoojenemisevastasele seadusele.

Maanteetranspordisektor on suuruselt teine kasvuhoonegaase õhkupaiskav sektor ELis ning sellest tuleneb 12% kõigist süsinikdioksiidi heitkogustest, kusjuures veelgi olulisem on see, et heitkoguste maht kasvab jätkuvalt. Keskmised tegelikud kogused on täna 160g CO2/km kohta. Euroopa Liidu teedel sõidab 220 miljonit autot ning see arv suureneb pidevalt.

Kliimasoojenemine on selle sügise üks olulisemaid teemasid Euroopa Parlamendis. Hääletusele lähevad mitmed kliimapaketi õigusaktid, et aasta lõpuks, siis kui Prantsuse  eesistumine lõppeb, kogu pakett vastu võtta.

Toimetas Katrin Lipp, rohelised uudised www.bioneer.ee

Allikas: Euroopa Parlament

Foto: necatpace.org