Natura 2000 geograafiline andmevaatur võimaldab esmakordselt laiemal avalikkusel tutvuda Natura 2000 andmetega ning on abiks nii tavalisele loodushuvilisele kui ka oma igapäevatöös elurikkuse temaatikaga kokku puutuvale professionaalile. Vaaturi abil on võimalik otsida nii oma kodukoha läheduses kui mujal Natura 2000 aladel levivaid kaitsealuseid liike.


Täpsemalt saate vaaturi kohta lugeda siin.

Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.