KIK kuulutab välja esimese avatud taotlusvooru struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ettevõtete ressursitõhususe meetmest jäätmete ringlussevõtu ning nende korduskasutuseks ettevalmistamise projektidele.

Toetatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist. Samuti liigiti kogutud jäätmete ringlusse võttu ja nende ringlussevõtuks ettevalmistamist. Lisaks tekstiilijäätmete liigiti kogumiseks vajalike kogumismahutite ja presside soetamist.

Toetust saavad taotleda jäätmekäitlusega tegelevad organisatsioonid - eraõiguslikud juriidilised isikud, mittetulundusühingud, kohaliku omavalitsuse üksused, kohaliku omavalitsuse asutused või omavalitsuste ühendused. Toetuse maksimaalne suurus on 5 miljonit eurot taotleja kohta.

Taotlemine käib E-toetuse keskkonna kaudu, kuhu saab hakata taotlusi sisestama 8. novembrist 2016. Taotluste esitamise tähtaeg on 24. jaanuar 2017.

Toetusraha eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud keskkonnaministri määrusega.

Täpsem info taotlemise tingimuste ja infopäevade kohta KIKi kodulehelt. Toetusmeetme kontakt on Tiiu Noormaa, tiiu.noormaa@kik.ee, telefon 627 4121.