MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavatele noortele. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad.

Stipendiumifondi suuruseks 2014. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 26. september.

Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,

  • õppevahendite soetamiseks ja/või

  • igakuiseks isemajandamiseks,

  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele kodus kasvavate noortega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Hea haridus vähendab alla vaesuspiiri langemist ja stipendium toetab noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel.“

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva-või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi saavad taotleda noored emad, kes on eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. -eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks.