Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avaldab täna ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetamise taotlusvooru infomaterjalid oma kodulehel ning taotlusvormi E-toetuse keskkonnas. Investeeringutoetuste taotluse esitamine on võimalik alates 30.01.2017.

Toetust antakse ettevõtete investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Investeeringuteks saavad toetust taotleda äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paberi-ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine või mäetööstus. Toetuste eesmärk on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursitootlikust innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

E-toetuse keskkonnas on nüüd avatud investeeringute toetamise programmi taotlusvormid ja abistav info. Ettevõtjad saavad alustada oma taotluste ettevalmistamist, et siis tähtaja saabudes need ladusalt ära esitada,“ ütles meetme koordinaator Siim Umbleja.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni eelarve - 25 miljoni euro - täitumiseni. Investeeringute programmi kohta saab siit infot. Taotlusvooru eelarve  jaguneb võrdselt viie tegevusvaldkonna vahel.

Taotlemise eelduseks on ettevõttes läbiviidud laiapõhjaline ressursikasutuse analüüs, mille toetamiseks avati KIKis toetusprogramm juba möödunud sügisel. Seda võimalust on tänaseks kasutanud 12 ettevõtet. Analüüsi käigus tuvastatakse ettevõttes ressursisäästu võimalusi ning hinnatakse nende tegemise tasuvust.

Investeeringutoetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühe ettevõtja kohta on 2 miljonit eurot. Ressursitõhususe investeeringuid kogueelarvega 108 miljonit toetatakse meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“, mille töötas välja Keskkonnaministeerium. Projekte rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest. Lisainfo taotlusvooru kohta: Siim Umbleja, tel 627 4197, siim.umbleja@kik.ee.