Avatud Eesti Fond kuulutas täna välja kodanikuühendustele suunatud projektikonkursi, et aidata ühendustel muutunud majandusoludes toime tulla. Avatud ühiskonna eriprogrammi raames toetatakse sotsiaalse suunitlusega ettevõtmisi, mis leevendavad kriisis enim kannatanud ühiskonnagruppide olukorda. Samuti oodatakse uuenduslikke algatusi avatud ühiskonna põhiväärtuste edendamiseks.

„Majanduskriis ja aina ootamatumalt toimuvad eelarvekärped on seadnud kodanikuühendused olukorda, kus toetusvõimalused on järsult kahanenud ja puudub igasugune kindlustunne homse ees,“ sõnas Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. „Kui äriettevõtetele luuakse kogu maailmas riiklikke abipakette, siis kodanikuühiskonna areng tuleks justkui külmutada seniks, kuni „masu“ on läbi. Tänases olukorras on eriti tähtis toetada inimeste omaalgatust ja solidaarsust, mis aitavad kaitsta nõrgemaid ühiskonnagruppe ja tasakaalustada kriisi ajal võimenduvaid ilminguid, nagu populism, sallimatus, katsed piirata sõnavabadust ja kodanikuinitsiatiivi,“ lisas Hellam.

Avatud ühiskonna eriprogramm toetab eeskätt kiireid ja efektiivseid lahendusi, mis on suunatud solidaarsuse suurendamisele ühiskonnas. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja menetletakse 4-6 nädala jooksul.

Eriprogrammi avamine saab teoks tänu Avatud Ühiskonna Instituudi asutaja George Sorosi 100 miljoni USA dollari suurusele annetusele, mille eesmärgiks on pakkuda 20-le Ida-Euroopa, Balkani, Kesk-Aasia ja Kaukaasia riigile tuge majanduskriisi mõjudega võitlemiseks.

Avatud Eesti Fond on 1990. aastal asutatud avatud ühiskonna väärtusi edendav sihtasutus.

Info konkursi kohta:  www.oef.org.ee/eriprogramm