Bali saarel Indoneesias – riigis, mis on maailma üheks suurimaks kasvuhoonegaaside tootjaks – asub ainulaadne rahvusvaheline “roheline” kool Green School, mis õpetab 25 erinevast riigist pärit lastele keskkonnast hoolimist ning selle kaitsmist.

Holistlikku mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust väärtustav kool avas uksed 2008. aasta septembris ning tänaseks õpib seal ligi 200 last üle maailma.

Lapsi vanuses 3-15 õpetatakse inglise keeles Cambridge’i õppekava järgi, kuid lisaks tavapärastele ainetele saavad nad ka praktilise kogemuse jätkusuutlikust eluviisist – taimekasvatusest kuni loodussäästliku jäätmekäsitluseni ja keskkonnakaitseni.

Koostöö “rohelise” tuleviku nimel

Kooli sõnul pannakse õppetöös rõhku eelkõige koostööle ning tihedale suhtlustele kõikide vanusegruppide vahel. Ka õpetaja ja õpilase suhe on isiklikum ning igale lapsele jagub rohkem tähelepanu kui keskmises linnakoolis.

Kooli Põhja-Ameerikast pärit asutajad loodavad, et nende õppeasutusest sirguvad tulevikumaailma rohelise mõtteviisi edendajad ja juhid rahvusvahelisel tasemel.

Eeskujuks kohalikele

Ka isemoodi õppeasutuse enda eesmärgiks on omada nii väikest jalajälge kui võimalik ning anda sellega eeskuju kohalikele elanikelegi.

Kõik õppetunnid toimuvad keset loodust ja vabas õhus, bambusest kooliehitiste varjus. Kooli peahoone näol on ühtlasi tegemist suurima bambusehitisega maailmas.

Elektri saamiseks kasutatakse peamiselt päikeseenergiat ning ühtlasi kasvatavad suure osa koolilõunaks vajalikest toorainetest õpilased ning personal ise. Puudujääv osa igapäevasest toidust ostetakse otse lähedalasuvatest taludest.

Lapsevanemate unistus

Õpe rohelises koolis on rahvusvahelistele õpilastele tasuline, kuid tänu mitmele hiljutisele telereportaažile on järjest enam lapsevanemaid üle kogu maailma huvitatud, et nende võsuke omandaks loodussõbraliku suhtumise ja eluviisi just Balil asuvas koolis.

Tung vabadele kohtadele on kasvanud lausa suuremaks, kui kool hetkel vastu võtta suudab. Siiski on ainulaadne õppeasutus seadnud eesmärgiks anda tagasi ka kohalikule kogukonnale. Nii jagab Green School stipendiume tausta õppeks Indoneesia lastele, kes peaksid moodustama vähemalt 20% kogu õpilaste arvust.

Vaata ka tutvustavat videot!

Allikad: greenschool.org, BBC, CNN, canalclima.com