Kolm Balti keskkonnaministrit – Eesti keskkonnaminister Rene Kokk, Läti keskkonnakaitse- ja regionaalarengu minister Juris Pūce ja Leedu keskkonnaminister Kęstutis Mažeika - on ühel meelel, et kliimaneutraalsuse poole tuleb liikuda mõistlikult.

  • Kliima
  • 31. oktoober 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Tänasel kohtumisel Siguldas allkirjastasid Eesti, Läti ja Leedu keskkonnaministrid ühisdeklaratsiooni, millega väljendavad oma seisukohta toetada sellist Euroopa Liidu kliimapoliitikat, mis arvestab Balti riikide õiglase ülemineku ja tööstuse konkurentsivõimega.

„Me ei tohi kliimaneutraalsuse poole liikudes jätta tähelepanuta sotsiaalseid ja majanduslikke vajadusi. Süsinikumahukast majandusest rohkem sõltuvaid regioone tuleb toetada meetmetega uute töökohtade loomiseks,“ märkis Rene Kokk.

Kliimaeesmärgid on kõigis kolmes riigis üks poliitiliste arutelude olulisemaid teemasid. Samuti on kõigil kolmel lähiaastatel planeeritud rohkesti tegevusi kliimaneutraalsuse poole liikumisel, mis nõuavad rahastusallikate leidmist - küll hoonete energiatõhususe suurendamiseks, taastuvatele energiaallikatele üleminekuks kui kliimamuutustega kohanemisega toimetulekuks.