MTÜ Ökomeedia otsib seoses Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektiga projektijuhti ja toimetajat. Huvilistel palume saata hinnapakkumise allkirjeldatud tööülesannete osas.  Hinnapakkumist ootame juriidilistelt isikutelt.

Projektijuht

Töövõtja kohustub oma riisikol pakkuma projektijuhi teenust 5 töötunni ulatuses nädalas ajavahemikul 15.08.2011-14.08.2012.

Projektijuhi tööülesanneteks on:

·       aruandluse pidamine ja õigeaegne esitamine;

·       infovahetus projektipartneritega - projektijuht uurib koostööpartnerite vajadusi ja ideid keskkonnateadlikkuse edendamise ja ka infovahetuse vallas;

·       IT-meeskonnaga suhtlemine uuenduste osas - projektijuht kohtub Bioneeri IT-meeskonnaga ja tutvustab plaanitud uuenduste sisu;

·       koolituskonspekti levitamine - Bioneeri uuenenud keskkonna kohta koostab projektijuht juhendi, mida jagatakse veebilahenduste ja e-maili teel;

·       koolituste korraldamine - projektijuht lepib kokku koolituste ajad, kohad ja koolitustel osalejad;

·       koostööpartnerite nõustamine - projektijuht tutvustab tehnilisi uuendusi Bioneeris koostööpartneritele;

·       koostöövõrgustik - koostöös leitud projektipartneritega sõlmitakse koostöövõrgustiku koostöölepe;

·       reklaamimüük - projektijuht vastutab omafinantseeringu saamiseks müüdava reklaami müügipoole eest.

Nõudmised projektijuhile:

·       eelneva samalaadse töö kogemus;

·       projektipõhise töökorralduse mõistmine;

·       oskus oma tööd ise planeerida;

·       kohusetundlikkus ja täpsus;

·       valmisolek juhtida aastast projekti.

Pakume projektijuhile:

·       tööd töövõtulepingu alusel projekti raames;

·       võimalusi ennast erialaliselt teostada;

·       võimalust töötada koos vabatahtlike meeskonnaga;

·       vabadust ajaplaneerimise osas.

Toimetaja

Töövõtjalt ootame toimetaja teenust 35 töötunni ulatuses nädalas ajavahemikul 15.08.2011-14.08.2012.

Toimetaja tööülesanneteks on:

·       aruandluse pidamine ja õigeaegne esitamine;

·       Bioneeri originaalsisu jätkumine - iga nädal vähemalt 5 keskkonnatemaatilist originaallugu ja 25 kalendrisündmust;

·       foorumi ja kommentaaride jälgimine - toimetaja jälgib kommentaariumit ja foorumit kuni 1,5 tundi nädalas;

·       IT-lahenduste testimine ja tagasiside andmine IT-meeskonnale;

·       keskkonnaprojektide kajastamine - aastas ilmub minimaalselt 30 tutvustust edukatest projektidest;

·       infolisti tekitamine ja pidamine - toimetaja hoolitseb ka huviliste listi tekitamise ja toimimise eest;

·       koolituskonspekti toimetamine - toimetaja toimetab valmivat virtuaalset IT-juhendit;

·       koolituste läbiviimine - toimetaja jagab koolitusel oma teadmisi meedia vallas;

·       koostööpartnerite kaastööde toimetamine - toimetaja jälgib saabuvaid koostööpartnerite uudiseid ja artikleid;

·       koostööpartnerite nõustamine - koostööpartnerite juhendamine kirjutamise ja kajastamise vallas;

·       lugude turundamine - Bioneeri originaallugude ja projektipartnerite kaastööde turundamisele kulub nädalas kuni 2,5 tundi;

·       reklaamimüük - toimetaja vastutab omafinantseeringu saamiseks müüdava reklaami visuaalse poole eest, bännerite valmistamise ja reklaami portaalis üleval olemise eest.

Nõudmised toimetajale:

·       eelneva samalaadse töö kogemus;

·       projektipõhise töökorralduse mõistmine;

·       oskus oma tööd ise planeerida;

·       kohusetundlikkus ja täpsus;

·       keskkonnateemade tundmine;

·       valmisolek juhtida aastast projekti.

Pakume toimetajale:

·       tööd töövõtulepingu alusel projekti raames;

·       võimalusi ennast erialaliselt teostada;

·       võimalust töötada koos vabatahtlike meeskonnaga;

·       vabadust ajaplaneerimise osas.

Palume hinnapakkumised mõlema tööpakkumise kohta saata e-mailiaadressile katrin@bioneer.ee hiljemalt 14.08.2011.