BLOGIVALIK - Urmas Tartes: Kas keskkonnaminister valetab? (Teet Koitjärv)

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni esimehe Urmas Tartese järgnev artikkel on kirjutatud nädalapäevad tagasi.

29.09. avaldati e-õiguse portaalis http://eoigus.just.ee/ eelnõu projekt nimega "Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja looduskaitseametiks ühendamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus". Avades faili, mis kannab nime eelnõu.pdf, loeme kahelt esimeselt realt järgmist: „Eelnõu, 02.09.2008“. Seega on tegemist on eelnõuga, mille koostamine on lõpetatud nimetatud kuupäevaga.

15.09. kohtusid keskkonnaminster ja kantsler Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni (TA LKK), Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) esindajatega, et arutada plaanitavaid reforme. Kohtumisel ütles minister, et keskkonnaministeeriumi töörühm on suvel palju töötanud ja välja on pakutud mitmeid reformivariante, mille vahel nüüd tuleb teha valik. Ettepanekud on oodatud ja otsuse tahaks teha septembri lõpuks, kuid mingit asjatut kiirustamist samuti pole vaja. Meie palvele saada täpsemaid alusmaterjale plaanitud muudatuste kohta öeldi, et neid veel pole ja väga palju detaile tuleb veel töö käigus täpsustada.

25.09. toimus ELUS ja TA LKK ühine koosolek, kus arutati looduskaitse reformikavadega seonduvaid küsimusi. Koosoleku lõppedes ootas meid ees keskkonnaministeeriumi pressiteade, et samal päeval toimunud valituse istungil kiideti ministeeriumi poolt esitatud reformikava heaks. Kusjuures informatsiooni, et nimetatud küsimus valitsuse istungi päevakorda võetakse, eelnevalt valitsuse briifinguruumis ei olnud. Tähendab, küsimuse otsustamisega hakkas miskipärast väga kiire.

Tulles tagasi eelnõu koostamise kuupäeva, 02.09.2008 juurde selgub, et 15.09. toimunud kohtumine oli vaid kaasamise immiteerimine juba varem siseringis tehtud otsuste läbisurumiseks. Täpne reformikava oli olemas juba 02.09. Rääkida siinkohal Aarhusi konventsiooni täitmisest oleks enesepett. Kas aga ministeeriumi töörühmad üldse sisulist tööd tegid, selles osas tekib pigem kahtlus. Kõige kahetsusväärsem on aga asjaolu, et TA LKK, ELUS ja EKO esindajatega kohtudes esitas minister meile teadlikult valeinformatsiooni väites, et täpsemaid taustamaterjale kavandatavate muudatuste kohta veel olemas pole. Rahvakeeles öeldakse selle kohta, et minister valetas.

On loomulik, et tekib küsimus: Miks looduskaitse reformi sellise kiirusega, varjatult ja suletud uste taga läbi surutakse? Seosed hakkavad paika loksuma, kui panna kõrvuti mõned faktid.

  1. Keskkonnaminister on oma suhtumist looduskaitsesse väljendanud suhtumisega Natura aladesse. 11.04.2007 ilmunud artikkel (http://arileht.ee/?uudised=381524) kandis pealkirja: „Tamkivi: Natura alad on ebaolulised“.
  2. Kiirustades ja salamisi saadakse 25.09.2008. valitsusele heakskiit keskkonnaministeeriumi väga kitsas siseringis valminud ja avalikkuse eest kiivalt varjatud reformikavale, mis muudab oluliselt looduskaitse korraldust.

  3. Ivar Puura analüüs looduskaitses reformi ja sealhulgas lähitulevikus planeeritud EL vahendite osas (vt. http://www.epl.ee/sartikkel/2270 ja http://www.epl.ee/sartikkel/2272) näitab, et kavandatava reformi tulemusel võib looduskaitse ilma jääda olulises osas eurotoetustest. Teisisõnu, niigi alafinantseeritud looduskaitse olulisus väheneb veelgi ja päris hästi toimima hakanud Riikliku Looduskaitsekeskuse haldussuutlikkus paisatakse taas reformisegadustesse.

Eeltoodut kokku võttes saab teha väga kahetsusväärse järelduse: looduskaitse kui arengu takistus on tarvis muuta kuulekaks käsutäitjaks ja kaasa aitajaks, et Eestis saaks täidetud püha eesmärk saavutada vähemalt viies edetabelikoht mingis riikide pingereas. Kui keegi ministeeriumist hakkab ütlema, et eelnõus olev kuupäev oli näpukas, siis siit tuleb lihtne järeldus, et ilmselt on ka ülejäänud reformimaterjal näpukaid täis või on kogu reform üks näpukas.

Urmas Tartes
Eesti TA Looduskaitse Komisjoni esimees

Allikas: Teet Koitjärve blogi