Inglise suurim eratelekanal ITV tuvastas, et briti elanike poolt sorteeritud jäätmeid ei taaskasutata, vaid need satuvad Indiasse.

Uurimisel leiti, et Essexis vanapaberi konteinerisse pandud CD-de ostmist kajastav arve sattus Indias Tamil Nadus haisva prügihunniku tippu. Sellepügimäe tipust leiti ka briti ajalehti, joogikartongi, küpsisepakendeid, koolide aruandeid ja kilekotte.

Et sorteeritud jäätmete taaskasutamine maksab Suurbritannias 148£ tonni kohta ning Indiasse saatmine vaid 40£ tonni kohta, on arusaadav, kuidas taoline asi võimalikuks võib saada.

Siinkohal kinnitab Eesti Pakendiringlus, et pakendiringluse konteineritesse pandud materjal läheb sorteerimisele ning taaskasutusse. Eelmisel aastal taaskasutas Eesti Pakendiringlus 42000 tonni pakendijäätmeid.