Lõuna-Aafrika looduskaitsjad pöördusid Lõuna-Aafrika ülemkohtu poole, et see uuriks briti kompanii Delta Mining seaduslikke õigusi alustada söe kaevandamist Wakkerstroom/Luneburgi piirkonnas, kirjutab Loodusajakirjade infokiri Uudistaja.

Töösturite plaanid sel umbes 200-ruutkilomeetrisel märgalade ja rohumaadega kaetud alal Pretoriast ida pool teevad looduskaitsjaid väga murelikuks, kuna kaevandamine hävitaks ligi 300 linnuliigi elupaigad. Näiteks on nende lindude seas Lõuna-Aafrika rahvuslind, ohualdis parasiidikurg (Grus paradisea). Lõolaseliigi Heteromirafra ruddi maailma-asurkonnast elab Wakkerstroomis lausa 85 protsenti. Pole imestada, et viiest Lõuna-Aafrikas korraldatud linnuvaatlusretkest neli kulgeb üksiti neil aladel.

Aga siin kasvab ka üle saja endeemse taimeliigi. Piirkonnast saavad alguse neli suurt jõge, mille kaevandus saastaks. Kõigele krooniks teenib neil maadel elatist tuhandeid inimesi, kelle tulevik satuks tõsisesse ohtu. Sestap on vabaühenduste algatus püüda üliväärtuslikku ala kaitsta igati mõistetav ja põhjendatud.

BirdLife