Selle nädala jooksul jõuavad 550 Eesti põhikooli ja gümnaasiumi Eesti Energia koostatud energiasäästu õppematerjalid. Materjali abil saavad õpetajad viia 3.-4. klassides läbi koolitunni sellest, kuidas hoida kodus kokku elektrit, kütteks kuluvat energiat ja vett.  

Õppematerjali koostades tegi Eesti Energia koostööd õpetajatega. Möödunud sügisel viidi materjali põhjal 25s Harjumaa, Tartu ning Muhu koolis rohkem kui 600le õpilasele läbi näidistunnid, mille eesmärk oli värskelt valminud materjali koolides testida ning materjali lähtuvalt tagasisidest täiustada.

„Energiasäästu õppematerjalid sobivad hästi 4. ja 3. klassidele. Lapsed saavad piltide põhjal arutleda, ohuallikaid leida ja väiteid järjestada. Laiema silmaringiga lapsed saavad omi teadmisi näidata ning sellest õpivad omakorda teised. Näidistundide pinnalt võib öelda, et lastele tund meeldis, andis uusi ja kinnistas olemasolevaid teadmisi, teemaarendus hoidis hästi laste tähelepanu,“ sõnas Tallinna Kristiine Gümnaasiumi klassiõpetaja Saila Kiik.

„Õppematerjali koostamisel lähtusime sellest, mida lapsed energia ja selle kokkuhoiu kohta juba teavad ja mis võimalused on lastel iseseisvalt energiakasutust piirata. Just sel põhjal on tunni raames õpetatavad põhitõed peamiselt käitumuslikud,“ selgitas Eesti Energia energiasäästu projektijuht Teet Kerem ja rõhutas, et materjali koostamisel peeti silmas ka seda, et õppematerjal toetaks riiklikku õppekava.

Keremi sõnul näitasid möödunud aastal koolides läbiviidud tunnid, et lapsed teavad küll seda, et tuli tuleb ruumist lahkudes kustutada ja hammaste harjamise ajal tuleb kraan kinni keerata, ent vähem teati näiteks, kuidas tuba õigesti tuulutada ja köögis energiat kokku hoida ning et seinakontakti jäetud laadijad tarbivad elektrit.

Eesti Energia energiasäästu õppematerjalidega saab tutvuda siin