Eestimaa Looduse Fondi (ELF) koostöö Maailma Looduse Fondi (WWF) Poola osakonnaga Kirde-Poola ilvesepopulatsiooni taastamiseks on saanud väga eduka alguse. Eluslõksudega on Järvamaalt püütud kolm ilvest.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • Eestimaa Looduse Fond
  • 19. märts 2012
  • Foto: Bernard Landgraf (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Ettevõtmise käigus on plaan viia esialgu vähemalt neli looma Poola Piska ja Napiwodzko-Ramuckie metsadesse.  Ümberasustamise eesmärgiks on Kirde-Poola ilvesepopulatsiooni  taastamine, mille hävimise põhjuseks peetakse ilveste üleküttimist 1980ndatel aastatel. Käesoleval ajal on ilves kogu Poola Vabariigis kaitse all. Eestis on ilves jahiloom, ilveste Poola viimine on võimalus Eesti ilvese asurkonda piirata ilma jahita.

Maailma Looduse Fondi (WWF) Poola haru on Kirde-Poolas asuval Piska metsaalal juba 2006. aastast alates tegelnud kohaliku ilvesepopulatsiooni taastamisega. Uue elujõulise ilveste asurkonna loomiseks kavatsetakse ilveste meie metsadest kinnipüüdmist ja Poola asustamist jätkata. Ühe võimaluse populatsiooni taasasutamiseks Kirde-Poolasse annab just  Eesti ilvesepopulatsiooni elujõulisus ja geneetilise sobivus.

Märtsis alustas Eestimaa Looduse Fond koostöös kohalike jahipiirkondadega Järvamaal ilveste eluspüüki ning möödunud neljapäeva hommikul saadi kastlõksu abil kätte ka esimene loom, kellele reedel lisandusid veel kaks looma. Siiani on tabatud kolm isaslooma, kellest üks varustati raadiosaatjaga ja vabastati. Poola saadetakse kaks isas- ja kaks emaslooma.  Ilvesed jõuavad Poola selle nädala jooksul.

ELFi rolliks on Eestis ilveste püügi organiseerimine, sh kastlõksude valmistamine ja ilveste  transpordi korraldamine Poola. Ilveste püügipiirkondade valikul on aluseks võetud ilveste asustustihedus (valitud on kõrgema ilvese arvukusega alad) ning kohapealsete koostööpartnerite olemasolu.

Ilvesed
Foto autor Jüri-Ott Salm, ELF.

Eestis oli viimaste loendusandmete kohaselt 900 ilvest ja mullu kütiti neist veidi üle 180. Pindalalt seitse korda suuremas Poolas on vaid paarsada isendit, paljuski varasema ülemäärase küttimise tõttu.

Äärmiselt inimpelglike ja ühtlasi väga intelligentseteks loomadeks peetud ilveste elusalt püüdmine pole sugugi lihtne ülesanne. Meie loomauurijate kogemused osutusid siiski piisavaks.