Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) käivitas kampaania “Väärtustades toitu”, mille eesmärgiks on vähendada kodumajapidamistes äravisatavate toidujäätmete hulka. 

“Sel nädalal tähistati  Euroopas ka rahvusvahelist toidupäeva (www.fao.org/world-food-day ), mis keskendus samuti toiduraiskamisega võitlemisele. Nagu selgub rahvusvahelistest uuringutest, moodustavad kodumajapidamiste jäätmed toidujäätmete koguhulga suurima osa. Toiduraiskamise vastu võitlemise olulisust on rõhutanud ka Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis. Euroopa on võtnud ambitsioonika eesmärgi vähendada aastaks 2030 kodumajapidamiste toidujäätmete hulka poole võrra ja ka Eesti võiks sinnapoole püüelda,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

“Alates möödunud aasta lõpust on Eesti Korteriühistute Liidu poolt tarbijatele suunatud tegevused senisest enam suunatud toidu raiskamise vähendamisele, keskendudes eelkõige kortermajades elavate inimeste teadlikkuse tõstmisele säästliku toidu tarbimise suurendamise ja toidujäätmete vähendamise võimaluste kohta. Kuigi Eesti inimesed viskavad ära vähem toitu kui Euroopas keskmiselt, on siiski kindlasti veel täiendavaid võimalusi ja säästunippe, mida jagada,” usub Jaadla.

Kampaania “Väärtustades toitu” on osa koostööprojektist „Global learning approach on food waste in non-formal education“, mis viib kuues Euroopa partnerriigis ellu tarbijatele suunatud maailmahariduse programmi ja kampaania toidu säästliku tarbimise toetamiseks.

EKÜL soovitusi ja nippe toidu säästmiseks näeb siit:  ekyl.ee/tarbija/vaartustadestoitu.

Kampaania raames toimuvad toiduhuviliste kooskokkamised, mis õpetavad toiduaineid säästlikumalt kasutama, samuti arutelud koolides, ilmuvad trükised ja digitaalsed õppematerjalid, lisaks plaanitakse väiksemaid toetavaid projekte.