Eesti Loodushariduse Selts on ellu kutsunud algatuse „EV100 Kooliallikad“ ning innustab kooliõpilasi koos õpetajate ja vanematega korrastama tänavuse Teeme Ära talgupäeva raames oma kodukandi veeallikaid, et väärtustada allikaid ja hoida neid tulevastele põlvedele.

Algatuse „EV100 Kooliallikad“ näol on tegemist kingitusega Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks ning Teeme Ära talgupäev annab hea võimaluse alustada juba sel kevadel talgukorras ühiselt allikate puhastamist.

Algatuse „EV100 Kooliallikad“ eestvedajad tuletavad meelde, et juba 1936. aastal aitasid koolijuhatajad koos õpilastega kogu Eestis koguda andmeid kodukandi allikate kohta. Juba siis peeti veeallikaid väga oluliseks ja tehti ära suur töö, mille tulemusena saadi kokku andmed ligikaudu 3700 allika kohta.

Veeallikad on meie strateegiline veetagavara nii matkajale kui ka loodusjõududele alla vandunud pumbajaamade asemele. Teades, kus on allikas, hoides seda korras, uurides sellest tuleva vee kvaliteeti ning kogudes ka allikaga seonduvat pärimust saame olla kindlad, et ka järgmised põlved teadvustavad allikate tähendust ning saavad elada puhtas keskkonnas.

Kooliallikate puhastamise algatus seostub väga otseselt tänavuse Teeme Ära talgupäeva ühe fookusteemaga, milleks on valmistumine looduse vingerpussideks. Allikate puhastamine on üks neid tegevusi, mis aitab tagada puhta joogivee olemasolu ka võimalike loodusõnnetuste korral, mil näiteks elekter on pikemat aega ära ja katkevad ka muud elutähtsad teenused. Rohkem teavet loodusõnnetusteks valmistumise ja võimalike talgutööde kohta on Teeme Ära kodulehel.

Algatuse „EV100 Kooliallikad“ pikema kirjelduse leiab siinselt aadressilt. Tänavu valmib ka teemakohane koduleht www.kooliallikad.ee.

Paneme talgud kirja talguveebi www.teemeara.ee ja teeme ära!