Eesti Maaülikooli professor Anne Luik rääkis 24. märtsil  Riigikogu konverentsisaalis toimunud Eesti Maaviljeluse Instituudi juubelikonverentsil, et Eesti mullaseire näitab 89% proovides pestitsiidide jääke.

„Eestimaa mullas on hulgaliselt nüüdseks juba keelatud vahendite jääke. Kusjuures uuringutes määratakse ainult teatud aineid – seega võib pestitsiidide jääke olla isegi rohkem,“  selgitas Luik oma ettekandes „Põllumajandusteaduse kriis ja uue identiteedi loomine“.

„Maksimaalne pestitsiidijääkide arv ühes proovis Euroopas on aasta aastalt kasvanud. Kui  1997. aastal oli see arv 8, siis 2006. aastal juba 29. Kahjuks pestitsiidijääkide koostoimet ei ole uuritud – me kõik oleme katsejänesed, kui pestitsiidijääkidega toitu sööme,“ lisas Luik.

Eesti Maaviljeluse Instituudi 90. juubelikonverentsi esimesel päeval keskenduti ühiskonna vajadustele ja nende muutumisele, põllumajandusteaduse uutele suundadele ja Eesti Maaviljeluse Instituudi panusele ühiskonna muutunud vajaduste täitmisel.

Ettekannetega esinesid veel Eesti Mereakadeemia professor akadeemik Anto Raukas, Maaelukomisjoni esimees Aleksei Lotman, Tallinna Tehnikaülikooli soojustehnika instituudi teadur Ülo Kask, Põllumajandusministeeriumi nõunik Heiki Raudla ja Eesti Maaviljeluse Instituudi direktor Rein Lillak.

Eesti Maaviljeluse Instituut (EMVI) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus. Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on aidata põllumajandustootjatel vähendada põllumajandussaaduste tootmiskulusid ning tõsta toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõimet nii sise- kui välisturul.