Aran PM OÜ müüs Eesti õunana tõendamata päritoluga õunu. Põllumajandusamet koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga tuvastas, et Aran PM OÜ eiras värske puu- ja köögivilja turustamise nõudeid.

Pakendi märgistuse kohaselt on õunte tootja Aran PM OÜ ja nende päritolumaa on Eesti. Ettevõtte esindaja ütluste kohaselt pärinevad õunad ettevõttest Mulgi õun OÜ.

Järelevalve käigus tuvastati turustatavate sortide ´Lobo´ ja ´Cortland´ õuntes mitmete erinevate taimekaitsevahendite jääke, mille kasutamine Eestis ei ole lubatud. Toiduohutuse nõudeid eiratud ei ole. 

Mulgi õun OÜ aia kohapealse kontrolli käigus õuntes taimekaitsevahendite jääke tuvastatud ei ole. Seega viitavad jaemüügis turustatud õunte analüüsitulemused eelkõige, et õunad on pärit muudest kasvukohtadest, suurima tõenäosusega riikidest, kus laboris tuvastatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine on lubatud.

Laborianalüüsid teostas Põllumajandusuuringute Keskus. 

Õunad ei vastanud ka pakendil avaldatud sordile ´Lobo´. Jaemüügikettide poolt ostetud kogused on osutunud oluliselt suuremateks, kui Aran PM OÜ andmetel on õunu toodetud ja müüdud.

Eestis müüdav värske puu- ja köögivili peab vastama kehtestatud välistele kvaliteedistandarditele ja selle päritolu kohta peab olema kas pakendil või müügikohal avaldatud tõene teave.  

Värske puu- ja köögivilja turustamisstandardid.


Sarnaseid juhtumeid on olnud ka varem

2017. aastal tuli ilmsiks, et  Mulgi õun OÜ müüs suurtes kaubakeskustes sildi "Kuldrenett" ja "Renett" all suuri magusaid õunu, mis ei sarnanenud sugugi eestlastele hästi tuntud õunasordiga 'Liivi kuldrenett'. Ka polnud tegu ühegi Eestis kasvatatava renettõunaga, näiteks 'Karksi renetiga', kirjutas 2017. aasta detsembris Maaleht

Mulgi õun OÜ sai veterinaar- ja toiduametilt ettekirjutuse õunte müük täielikult lõpetada. Ent seda käsku täitis ettevõte väga visalt, kirjutas 2018. aasta aprillis Maaleht.