Põlevkivikasutuse järk-järgulist lõpetamist propageeriv Eesti Roheline Liikumine hakkas koguma põlevkivikaevanduste naabruses elavate inimeste lugusid kaevanduste mõjust nende igapäevasele elule. Kümnetest põhjalikest intervjuudest kooruvad kohalike mõtlemapanevad lood näiteks öistest maa-alustest lõhkamistest põhjustatud magamatusest, kuivaks jäänud kaevudest ja põlluharimise keerukusest langatuste tõttu lainetavatel põldudel. Elanike lugusid kogutakse Arengukoostöö Ümarlaua poolt toetatava teavitusprojekti raames.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine sündis enam kui 25 aasta eest, et ära hoida suurte keskkonnamõjudega fosforiidikaevanduste rajamist. Põlevkivi kaevandamine on Kirde-Eestis aga käinud pikki aastakümneid ilma, et selle käigus põhjustatud kannatused kohalikele elanikele oleks saanud piisavalt tähelepanu. „Põlevkivisektori panusest kliimamuutustesse teab avalikkus ilmselt rohkem, kui mõjust kaevanduste naabruses elavatele peredele,“ lausus tänaseks kohalikega üle 30 intervjuu läbi viinud projektijuht Ederi Ojasoo.

Põlevkivi allmaakaevandamisega seotud häiringutest nimetavad elanikud kõige sagedamini sisse kukkuvate kaevanduskäikude põhjustatavat maapinna vajumist, mis lõhub hoonete vundamente ja ahjusid, samuti ollakse häiritud kaevude kuivaksjäämisest. Vajuv maapind on muutnud lainjaks põldusid, mida on talunikel keeruline rasketehnikaga harida. Kõige emotsionaalsemad on olnud nende inimeste lood, kelle talude alt parasjagu maa-aluseid kaevanduskäike lõhkamiste abil läbi viiakse, mis ei lase peredel kuude kaupa normaalselt magada.

Ojasoo sõnul on Ida-Virumaa elanikud meelsasti nõus rääkima sellest, kuidas põlevkivi kaevandamine nende elu mõjutab. Projekti käigus on kogunenud väga erinevaid lugusid, mille kokkuvõtteid koondatakse kodulehele ja Facebooki lehele "Eesti lood keskkonnamuutustest". „Meie eesmärgiks oli koguda võimalikult eriilmelisi lugusid erinevatel teemadel, kuna igal asjal on nii paremaid kui halvemaid külgi. Kodulehel saab lugeda nii põlevkivi-piirkonnas elavate inimeste mälestusi lapsepõlvest kui ülevaadet praegusest olukorras.“

Eesti Roheline Liikumine kogub just keskkonnamuutustest lugusid, kuna isiklike ja sageli emotsionaalsete lugude jutustamine on mõjuvõimas kommunikatsioonivahend, viimaks sõnumeid suure hulga inimesteni. Põlevkivi kaevandamise mõjudest rääkivad kohalike elanike lood ei asenda teadusuuringuid, kuid aitavad esile tuua palju aspekte, mis muidu võivad tahaplaanile jääda.  

Teavitust aitab teha Euroopa Liit. Sisu eest vastutab MTÜ Eesti Roheline Liikumine ja see ei väljenda EL-i seisukohti.

Projekti koduleht.

Projekti Facebooki leht.